ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)၏ ပထမဆုံးေရငုပ္သေဘၤာႏွင့္ ေဒသတြင္း သက္ေရာက္မႈမ်ား

Posted on

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ) ၏ ပထမဆုံးေသာ ေရငုပ္သေဘၤာအား အိႏၵိယနိုင္ငံမွ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္လိုက္ၿပီဟု လြန္ခဲ့ေသာရက္ပိုင္းခန္႔က သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေရငုပ္သေဘၤာသည္ အိႏၵိယေရတပ္မွအသုံးျပဳၿပီးသား Project-877 Kilo Class အတန္းအစားေရငုပ္သေဘၤာတစ္စီးလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ဒီဇင္ဘာ၂၄ ရက္တြင္ေရာက္ရွိလာၿပီး တရားဝင္တာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္မည္ဟု နိုင္ငံတကာေလ့လာသူမ်ားမွခန္႔မွန္းထားၾကၿပီး အဆိုပါေရငုပ္သေဘၤာအား ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ဟု ထိုင္းေရတပ္တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဘန္ေကာက္ပို့စ္သတင္းစာသို့ေျဖၾကားခဲ့ေလသည္။

ျမန္မာေရတပ္မွဝယ္ယူထားေသာ Kilo Class ေရငုပ္သေဘၤာသည္ ေရာက္ရွိသည္ႏွင့္ အက္ဒမန္ပင္လယ္အတြင္းသို့ ေစလႊတ္မည့္အလားအလာရွိသည္။ ၄င္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားအားအားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္အသုံးျပဳလိမ့္မည္ျဖစ္သည္ဟု ထိုင္းေရတပ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ သုံးသပ္ထားၾကေလသည္။ ျမန္မာေရတပ္သည္ လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေရေအာက္စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြက္ ယခု ေရငုပ္သေဘၤာကို အက္ဒမန္ပင္လယ္အတြင္း ေစလႊတ္မည္ဟု တစ္ထစ္ခ်ယုံၾကည္ထားၾကသည္။ ျမန္မာ့ေရတပ္တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ယခုေရငုပ္သေဘၤာမွာ ေလ့က်င့္ေရးအတြက္ အသုံးျပဳမည္ဟု တရားဝင္ေၾကျငာထားေသာ္လည္း စစ္ဆင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အဆင္သင့္အသုံးျပဳနိုင္ေသာ ေရငုပ္သေဘၤာတစ္စီးျဖစ္ေလသည္။

ျမန္မာေရတပ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ကာလကတည္းက ေရငုပ္သေဘၤာပိုင္ဆိုင္ေရးအတြက္ ကာလရွည္ၾကာအစီအမံမ်ားခ်မွတ္ကာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ ေရငုပ္သေဘၤာသင္တန္းမ်ားအတြက္ ျပည္ပနိုင္ငံ ငါးနိုင္ငံ ခန္႔အထိ သင္တန္းစားမ်ား ဆက္တိုက္ေစလႊတ္သြားခဲ့သည္ကိုလည္းေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။ အိႏၵိယ ႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံမ်ား၏ ေရငုပ္သေဘၤာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားဆုံးပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုရွိခဲ့သည္။ ေရတပ္ခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုမ်ားစြာလည္းရွိေသာနိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္တန္းမ်ားအဆင့္ဆင့္ေစလႊတ္ရာတြင္ ျပသနာမ်ားစြာမရွိခဲ့ေပ။ ထို့အတူ ျပည္တြင္းမွာလည္း ေရငုပ္သေဘၤာထားရွိရန္ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားျပင္ဆင္ျခင္း ဆိုက္ကပ္ရန္ဆိပ္ခံတံတားမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းတို့ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အတည္မျပဳနိုင္ေသာသတင္းမ်ားအရ ေရငုပ္သေဘၤာအား အေပါ့စားလြန္းတင္ျပင္ဆင္နိုင္ရန္အထိလည္း ႀကိဳးစားေနေၾကာင္းသိရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔က အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွနိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ အသုံးျပဳၿပီးသား Ming Class အတန္းအစား ဒီဇယ္အီလက္ထရစ္ ေရငုပ္သေဘၤာႏွစ္စီးအားပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည္။ ထို့ေနာက္တြင္ ထိုင္းေရတပ္မွလည္း တ႐ုတ္နိုင္ငံထုတ္ ေရငုပ္သေဘၤာျဖစ္ေသာ Yuan အတန္းအစားေရငုပ္သေဘၤာတစ္စီးအား မွာယူထားၿပီျဖစ္သည္။ ထို့ေၾကာင့္ျမန္မာေရတပ္အေနျဖင့္ ပိုင္နက္အက်ိဳးစီးပြားအားကာကြယ္ရန္အတြက္ ေရငုပ္သေဘၤာတပ္ဖြဲ႕အားတပ္ျဖန္႔သြားရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမွုမ်ားသည္ ယခုအခါ အေကာင္အထည္ေပၚခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ေရျပင္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွဝင္ေပါက္ႏွင့္ဆက္စပ္တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ အေရးပါေသာနယ္ေျမျဖစ္သည္။ အက္ဒမန္ပင္လယ္အတြင္းတြင္ ျမန္မာေရငုပ္သေဘၤာတစ္စီးရွိေနျခင္းသည္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအတြက္အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းသံကဲ့သို့ျဖစ္ၿပီး သတိထားေစာင့္ၾကည့္ရမည့္အေျခအေနလည္းျဖစ္သည္။ ထို့အျပင္ ထိုင္းေရတပ္၏ ေရတပ္စီမံခန္႔ခြဲမွုဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Voice Admiral Prachacart ၏ေျပာၾကားခ်က္အရ ျမန္မာေရတပ္သည္ ေနာင္လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ေသာ Improved Kilo ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားအား ႐ုရွားနိုင္ငံထံမွ ဝယ္ယူသြားနိုင္ေခ်လည္းမ်ားစြာရွိသည္ဟု ဘန္ေကာက္ပို့စ္တြင္ေဖာ္ျပထားေလသည္။

ယခုအိႏၵိယနိုင္ငံထံမွဝယ္ယူထားေသာ ေရငုပ္သေဘၤာသည္ Project-877 အတန္းအစား ေရငုပ္သေဘၤာျဖစ္သည္။ အိႏၵိယနိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ထားေသာေရငုပ္သေဘၤာျဖစ္သည္။ ျမန္မာေရတပ္မွ Training အတြက္အဓိကအသားေပး အသုံးျပဳရန္ရည္ရြယ္သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ေရငုပ္သေဘၤာ၏ မေျခအေနအရ ေလ့က်င့္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္ထက္ပိုမိုသာလြန္ေပသည္။

Kilo ေရငုပ္သေဘၤာတစ္စီးသည္ ေရေအာက္ထဲတြင္ အခ်ိန္ ႏွစ္ပါတ္ခန္႔အထိ ေနထိုင္စစ္ဆင္နိုင္ေလသည္။ ၄င္းသည္ဆိုဗီယက္ေခတ္ေဟာင္းေရငုပ္သေဘၤာျဖစ္ေသာ္လည္း ေရေအာက္ခရီးသြားလာနိုင္စြမ္းႏွင့္ ေရငုပ္နိုင္စြမ္းတို့တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏ Ming ေရငုပ္သေဘၤာထက္ အဆမတန္သာလြန္ၿပီး ထိုင္းေရတပ္မွအသုံးျပဳမည့္ Yuan ေရငုပ္သေဘၤာအားတန္းတူယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္ေလသည္။ ထို့အျပင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မွုမ်ားစြာျပဳလုပ္ထားၿပီး ေခတ္မီ ဆိုနာကိရိယာမ်ားေပါင္းစပ္တပ္ဆင္ထားေသာေၾကာင့္ ေရေအာက္စစ္ဆင္ေရးမ်ားအား အင္ျပည့္အားျပည့္ျပဳလုပ္နိုင္စြမ္းရွိေလသည္။ ၿပိဳင္ဘက္တို့ သတိထားေစေလာက္ေသာ အဓိကအခ်က္မွာ ယခု Kilo ေရငုပ္သေဘၤာသည္ သေဘၤာဖ်က္ဒုံးပ်ံမ်ားသာမက ေျမျပင္ပစ္ဒုံးပ်ံမ်ားကိုပါ ပစ္ခတ္နိုင္စြမ္းရွိေလသည္။ အဆိုပါစြမ္းေဆာင္ရည္မွာ အသုံးျပဳသူအေပၚမူတည္ၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ေရတပ္မ်ားအေပၚသက္ေရာက္မွုႀကီးမားနိုင္ေသာေၾကာင့္ သတိထားေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ဟု ထိုင္းေရတပ္တာဝန္ရွိသူမ်ားမွေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ေလသည္။

မည္သို့ပင္ဆိုေစ ေရေအာက္အသံတိတ္စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ဂုဏ္သတင္းႀကီးမားလွၿပီး ကမၻာ့ထိပ္သီးနိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္မွုကိုပင္ ခံရေလ့ရွိေသာ Kilo ေရငုပ္သေဘၤာတစ္စီးသည္ျမန္မာ့ေရတပ္အတြက္ မၾကာမီ စတင္တပ္ေတာ္ဝင္အသုံးျပဳနိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္သတင္းမ်ားအရ ၄င္းသေဘၤာသည္ တပ္မေတာ္(ေရ) ၏ ႏွစ္ပါတ္လည္ေန႔တြင္ အခမ္းအနားျဖင့္ တပ္ေတာ္ဝင္မည္ဟုလည္း ထင္ေၾကးေပးခန္႔မွန္းေနၾကေလသည္။

ဇြဲထြဋ္ဦး

ref:TheFifthWaveNews