အဆံုးထိ မ်ိဳမိလွ်င္ ထူးဆန္းစြာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ ဆိုေသာ ေႁမြမ်ားထံုကူးျခင္းဟုေခၚသည့္ ကိုယ္႔အျမီးကိုကိုယ္မ်ိဳရာမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေႁမြၿမီးကြင္း၏ လာဘသိဒၶိ စြမ္းအင္​

ထံုကူးျခင္းဟုေခၚတဲ့ ကိုယ္႔အျမီးကိုယ္မ်ိဳရာမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေႁမြၿမီးကြင္းေတြ႔ပါက မေပ်ာက္ခင္ ဒီအတိုင္း လုပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ

အဆံုးထိ မ်ိဳမိလွ်င္ ထူးဆန္းစြာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ ဆိုေသာ ေႁမြမ်ားထံုကူးျခင္းဟုေခၚသည့္ ကိုယ္႔အျမီးကိုကိုယ္မ်ိဳရာမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေႁမြၿမီးကြင္း၏ လာဘသိဒၶိ စြမ္းအင္​

ေျမြသည္လည္း ဂမၻီရႏြယ္ဝင္ သတၱဝါတို႕တြင္ ထူးဆန္းဆံုးသတၱဝါ တစ္ေကာင္ ျဖစ္သည္။ သဘာဝလြန္ျဖစ္ရပ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေျမြသည္ အမ်ားဆံုး ပက္သက္ေနတတ္သည္။

ေျမြႏွင့္ပက္သက္ေသာ ထူးဆန္းဖြယ္ရာမ်ားကို ေရးမည္ဆိုပါက အေတာ္ပင္ ရွည္လ်ားေပလိမ့္မည္။ သုိ႕ေၾကာင့္ လိုရင္းႏွင့္ ပက္သက္သည္မ်ားကိုသာ ထိထိမိမိေရးသားပါမည္။

ေျမြျမီးကြင္းျဖစ္ေပၚပံုမွာ သာမန္အခ်ိန္မ်ား၌ ျမင္ေလ့ျမင္ထရွိရန္ ခက္ခဲၿပီး ေျမြမ်ား လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ထံုကူး ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ေျမြျမီးကြင္းျဖစ္လာပံုမွာ ေျမြသည္ မိမိအၿမီးကို မိမိ ျပန္လည္မ်ိဳရေပသည္။ ၎ကို ယေန႕ေခတ္လူမ်ားက ေျမြမွာ ဆာလြန္းေသာ ေၾကာင့္ မိမိအၿမီးကိုပင္ မသိေတာ့ပဲ ျပန္လည္မ်ိဳသည္ဟု ထင္ၾကေပသည္။

ေရွး အယူအဆေျပာၾကသည္မွာ ေျမြလိုအရည္ခြံလဲမလား၊ ဖားလို ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း စင္းေသမလားဟု ေမးခြန္းတြင္ ကမၻာဦးလူတို႕က ဖားလို ေျခဆင္းေသမယ္လို႕ ေရြးေသာေၾကာင့္ လူတို႕သည္ ေသမ်ိဳးအျဖစ္ ျဖစ္လာၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။အဆိုစကား တခုကို ေျပာျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာတို႕ အယူအဆ မဟုတ္။

ေျပာခ်င္သည္မွာ ေျမြတို႕သည္ အေရခြံလဲ၍ အသက္ ရွည္တတ္ေသာ သတၱဝါျဖစ္သည္။ေျမြတို႕ ထံုကူးရာတြင္ တစ္ေကာင္ခ်င္း ကူးသကဲ့သို႕ ႏွစ္ေကာင္ေပါင္း၍လည္း ကူးတတ္သည္။

တစ္ေကာင္တည္း ကူးရာတြင္ မိမိအၿမီးကို မိမိျပန္မ်ိဳ၍လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ေကာင္ကူးရာတြင္ တစ္ေကာင္အၿမီးကို တစ္ေကာင္ကမ်ိဳ၍လည္းေကာင္း ကူးၾကသည္။

တျဖည္းျဖည္း မ်ိဳရာတြင္ ေျမြၿမီးကြင္းသည္ တျဖည္းျဖည္း အဝိုင္းက်ဥ္းသထက္ က်ဥ္းလာၿပီး က်ံဳ႕လာမည္။

ေတာေတာင္ထဲတြင္ ေျမြၿမီးကြင္းကို ေတြ႕ပါက အကြင္းအလည္ တည့္တည့္တြင္ ဝါးတစ္ေခ်ာင္းကို ေျမႀကီးတြင္ ရိုက္၍ စိုက္ထားလိုက္ရမည္။

ေျမြျမီးကြင္းမွာ တျဖည္းျဖည္းက်ဥ္းလာရာမွ ဝါးလံုးကို ထိမိသည္တြင္ ဆက္လက္၍မက်ဥ္းေတာ့ပဲ ဝါးလံုးအရြယ္၌သာ တံ့ေနေပမည္။ ေျမြလည္း ထံုမေအာင္သျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ ေသဆံုးသြားမည္။

၎ေျမြျမီးကြင္းကို သစ္ေဆးသုတ္ ေရႊခ်ၿပီး ေဆာင္ႏိုင္သည္။ လာဘသိဒၶိ ေပါၾကြယ္ဝ၏။သြားေလရာ ကူညီေစာင္မမည့္သူေပါ၏။

အေမွာင့္ပေယာဂမ်ားကို ႏိုင္၏။ အကယ္၍ ေျမြသည္ တျခားတစံုတစ္ရာ အေႏွာင့္အယွက္မရွိပါက အဆိုပါေျမြျမီးကြင္းသည္ ဝလံုး သ႑ာန္ဝိုင္းစက္လာၿပီး စက္ဝိုင္းကိုေထာင္ထားသကဲ့သို႕ ေျမျပင္တြင္ ေထာင္ မတ္ေနမည္။

ေနာက္တေန႕နံနက္အာရုဏ္လာခ်ိန္တြင္ ထံုကူးျခင္း ၿပီးေျမာက္ပါက ေပ်ာက္ကြယ္သြားေပမည္။ ထိုသို႕ ထံုကူးၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ ေျမြမ်ား မည္သည့္ေနရာသို႕ ေရာက္ရွိသြားသည္ကို တပ္အပ္ေသခ်ာ မသိႏိုင္ေပ။

ေျမြသည္လည္း နဂါးမ်ိဳးႏြယ္ပင္ျဖစ္ေပရာ ေျမြႀကီးေတာ့ နဂါးဟု လည္း ဆိုစကားရွိေပသည္။

credit:မိုးၾကယ္စင္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *