အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ပါက အျမင့္ဆံုးေသဒဏ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲၿပီးစီး

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ ပါက အျမင့္ဆံုးေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ႏွင့္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္မည့္ ‘အမ်ိဳး သမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရး’ ဥပေဒၾကမ္း ေရး ဆြဲၿပီးစီးၿပီျဖစ္၍ မၾကာမီ လႊတ္ေတာ္သို႔ေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန အမ်ိဳး သမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနခြဲ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေနာ္သ၀ါးက ေျပာသည္။

‘‘ကေလးသူငယ္ကိုျဖစ္ေစ၊ မသန္စြမ္းသူကိုျဖစ္ေစ မုဒိမ္းမႈက်ဴး လြန္ရင္ ေထာင္ဒဏ္အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ကေန ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ခ်မွတ္ရ မယ္။ ေနာက္တစ္ခုက မည္သူမဆိုျပင္းထန္ဆိုးရြားတဲ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈက ေသဒဏ္အထိပါတယ္’’ ဟု ၎ကဆိုသည္။

မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္ရာမွ လူသတ္မႈ၊ လူေသမႈျဖစ္ပါက က်ဴးလြန္သူကို ေသဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။ ထို႔အျပင္ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ခ်မွတ္ျခင္းခံရသူသည္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္တြင္ မပါရွိဘဲ ေထာင္ထဲတြင္ မေသမခ်င္းေနရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါရွိသည္ဟု ေဒၚေနာ္သ၀ါး ကရွင္းျပသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အ ၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ ေရး ဥပေဒၾကမ္းသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အကာကြယ္ေပးသည့္ ပထမဆံုး  သီးသန္႔ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ခုျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

‘‘အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အကာ အကြယ္ေပးတဲ့ဟာရွိေနၿပီ၊ ျပ ႒ာန္ၿပီးလို႔ရွိရင္တကယ္ကိုအမ်ိဳး သမီးေတြအတြက္ အကာအကြယ္ ေပးမယ့္ဥပေဒရွိပါလားဆိုတာကို  သိေအာင္ အသိပညာေပးမယ္၊ ဥပေဒကတျခား၊ ျပည္သူကတ ျခားျဖစ္မွာစိုးလို႔’’ ဟု ေဒၚေနာ္သ  ၀ါးကေျပာသည္။ ထိုဥပေဒၾကမ္းတြင္ အဓိက အခ်က္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမွာ ႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လိင္ ပုိင္းဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ မိ ႐ိုးဖလာ အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံငါး မ်ိဳးကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထား ေၾကာင္း ေဒၚေနာ္သ၀ါးက ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ဥပေဒမွာ အဓိက အသား ေပးထားတာက ကာကြယ္ျခင္း ကို ဦးစားေပးထားတဲ့အတြက္ မျဖစ္ေသးခင္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ တာကို ပိုၿပီးေတာ့ အဓိကထား တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အကာအကြယ္ ေပးေရးအမိန္႔တို႔၊ ယာယီအကာ အကြယ္ေပးေရးအမိန္႔တို႔ ထည့္သြင္းထားပါတယ္’’ ဟု ေဒၚေနာ္သ၀ါးကဆိုသည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းသည္ သိမ္ ေမြ႕နက္နဲသျဖင့္ ဥပေဒ အ ျဖစ္ထြက္ရွိရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ျပည္ ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးသို႔ ေပးပို႔ ထားေၾကာင္း  ၎ကေျပာသည္။  ထိုဥပေဒတြင္ အခန္း(၁၉)ခန္း ပါ ၀င္ၿပီး ပုဒ္မ ၈၄ ခုပါ၀င္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အကာ အကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒကိုအျမန္ ဆံုးျပ႒ာန္းသင့္ၿပီး ဥပေဒ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္၊ ျပ႒ာန္း ခ်က္၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ လက္ရွိ အေနအထားကို အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း WON (Women Organization Net-work of Myanmar) အဖြဲ႕၀င္ မခင္ေလးကေျပာသည္။

‘‘ဥပေဒေတာ့ ျပ႒ာန္းလိုက္ တယ္၊ ၿပီးျပည့္စံုမႈ မရွိဘဲနဲ႔ျဖစ္ေန တဲ့ျပႆနာေတြကိုလည္းတစ္လံုး တစ္၀တည္း ေျဖရွင္းႏိုင္တာ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ဥပေဒက အား နည္းေနလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါ တယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အ ၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်ေစရန္ မိသားစု၀င္မ်ား ၊ ျပည္သူႏွင့္ အ စိုးရပိုင္းသံုးဦးသံုးဖလွယ္က ဟန္ ခ်က္ညီညီ ပါ၀င္မည္ဆိုပါလွ်င္ အမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဒၚေနာ္သ၀ါးက ေျပာ သည္။   လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း အပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕၌ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးအေရး တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားက သက္ငယ္မုဒိမ္းႏွင့္ လူသတ္မႈမုဒိမ္းကို ေသဒဏ္ေပးေရးဥပေဒ ျပ႒ာန္းေပးရန္လက္မွတ္မ်ား လိုက္လံေကာက္ခံေနသည္။

Ref : 7 Day Daily

ႏွစ္သက္ရင္ Share သြားႏိုင္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *