တမူး သတင္းထူး

 

12.3.2018ေန႕တြင္ တမူးေလးမိုင္ဂိတ္တြင္ ဘဂၤလီအမ်ိဳးသမီးနွစ္ဦးကို ဆိုင္ကယ္ျဖင့္

တင္ေဆာင္လာေသာ အမ်ိုးသားတစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ႕ပါသည္ ။

တင္ေဆာင္လာေသာအမ်ိဳးသားမွာ ရန္ျငိမ္းေအာင္ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ျပီး

ဗမာလူမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဦးလ်ွင္ ၅၀၀၀၀ က်ပ္႐ရွိလို႕ ပို႕ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ႕ပါသည္ ။

ေမ်ာက္ငိုသီး ေရာင္းသူျဖစ္ေၾကာင္းသိရ ။

ႏွစ္သက္ရင္ Share သြားႏိုင္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *