ကုလ ရဲ ့အစီရင္ခံစာနွစ္ရပ္ဟာေၾကာင္းက်ိဳးကင္းမဲ့တဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြျဖစ္ေျကာင္း ျမန္မာအစိုးရ ျငင္းဆိုကာ ပယ္ခ်

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွာ တင္သြင္းခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာႏွစ္ရပ္ကို ျမန္မာအစိုးရက လက္မခံ ပယ္ခ်လိုက္ ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္က လူမ်ိဳးစုေတြအေပၚ ဖိႏွိပ္ေနရာမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြ က်ဴးလြန္ခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို ျငင္းဆိုလိုက္တာပါ။

ကုလသမဂၢရဲ႕ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ စံုစမ္းရွာေဖြေရး မစ္ရွင္အဖြဲ႔က ကခ်င္၊ ရွမ္း တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္က လိုလိမ္ညာ ေတြအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒေတြ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့တာ ေတြရွိခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး၊ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ ယန္ဟီီးလီက ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈလုိ႔ဆိုႏိုင္တဲ့ က်ဴးလြန္မႈေတြ ေတြ႔ရွိခဲ့ရေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

ကုလသမဂၢရဲ႕ သီီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ စံုစမ္းရွာေဖြေရး မစ္ရွင္အဖြဲ႔နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္ အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ ယန္ဟီီးလီတို႔ရဲ႕ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွာ တင္ျပခ်က္ေတြဟာ ေၾကာင္းက်ိဳးကင္းမဲ့တဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာအစိုးရ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာပါတယ္။

Ref : RFA Burmese

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *