တိုင္းျပည္ကို အဆိပ္ မခပ္ပါနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ အက်ယ္အဝန္းက ခပ္ေသးေသး ရယ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းမွာ တစ္ေနတဲ့ အခ်က္ေတြထဲ ခြဲထြက္ခြင့္ေခါင္းစဥ္ဟာ ျပႆနာ တစ္ရပ္ အေနနဲ႔ တည္ရွိေန ပါတယ္။

ျပည္နယ္ေတြထဲမွာ ခြဲထြက္ခြင့္ဆိုၿပီး ေလသံ အထြက္ဆံုးကေတာ့ ရွမ္းနဲ႔ ကခ်င္ လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းပါပဲ။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာဆို ခြဲထြက္ခြင့္ အရသာဆိုလွ်င္ လီဆူ၊ ေလာ္ေဝၚ၊ လာခ်ိတ္၊ ရဝမ္၊ ရွမ္းနီမ်ားဟာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံမွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ၊ ျပည္နယ္ေတြ အျဖစ္ ေတာင္းဆိုထားၾကတာပါ။

ဒါ့အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္မွာဆိုရင္လည္း ပေလာင္၊ ကိုးကန္႔၊ ဝ၊ ကခ်င္တိုဟာ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ၊ ျပည္နယ္ေတြအျဖစ္ ေျခလွမ္းေတြ လွမ္းေနၾကသလို ေနာက္ထပ္ ဘယ္ ႏွစ္စိပ္ေတာင္ ထပ္စိပ္ခံရမလဲ မသိတဲ့ အေန အထားမွာပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔လို႔ ႏိုင္ငံငယ္ေလးဟာ ခြဲထြက္ခြင့္နဲ႔ ဘယ္လိုမွ် သဟဇာတ မျဖစ္ဘူး ဆိုတာက ပကတိ အရွိတရားပါ။ ဒါကို လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္တို႔ သိသိႀကီးနဲ႔ျပႆနာတစ္ရပ္ အျဖစ္ ေလသံေတြ ထြက္ေနျခင္းဟာ တိုင္းျပည္ကို အဆိပ္ခပ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အခ်ိန္မၾကာ ၾကာ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်လိုက္ ပါရေစဗ်ာ။

ref:BM News
LKT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *