သူလၽွိဳလုပ္ေပးသည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲမႈႏွင့့္ ပတ္သက္ျပီး ၾသစႀတီးယား သံအမတ္ကို ႐ုရွား ဆင့္ေခၚ ကန္႔ကြက္

Posted on

ၾသစႀတီးယား စစ္ဘက္မွ အရာရွိႀကီး တစ္ဦးက ႐ုရွားႏုိင္ငံအတြက္ သူလွ်ဳိ လုပ္ေပးခဲ့ သည္ဟု ယူဆရသည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ုရွားႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ၾသစႀတီး ယား သံအမတ္ကုိ ႏုိဝင္ဘာ (၉) ရက္တြင္ ဆင့္ေခၚကန္႔ကြက္လုိက္ေၾကာင္း ႐ုရွားမီဒီယာမ်ား က ေဖာ္ျပသည္။

မၾကာေသးမီကအနားယူသြားသည့္ ၾသစႀတီးယား ဗုိလ္မွဴးႀကီး တစ္ဦးသည္ ႐ုရွားႏုိင္ငံအတြက္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွစ၍ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာ သူလွ်ဳိလုပ္ေပးခဲ့ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ၾသစႀတီးယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆက္ေဘးရွန္းကာ့က ေျပာၿပီးေနာက္ ႐ုရွားအစိုးရက ၾသစႀတီးယား သံအမတ္ကုိ ဆင့္ေခၚကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူလွ်ဳိလုပ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသည့္ အဆုိပါအရာရွိႀကီးကို အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးထားၿပီ ျဖစ္ေၾကာ င္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

အကယ္၍သူလွ်ဳိလုပ္ေပးခဲ့ျခင္းကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ပါက ႐ုရွားႏွင့္ၾသစႀတီးယား တုိ႔၏ ဆက္ဆံေရးသည္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာမည္ မဟုတ္ဟု ဆက္ေဘးရွန္းကာ့က ေျပာ သည္။ ၾသစႀတီးယား အစိုးရ သည္ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံမွ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕၏ သတင္းေပးခ်က္အရ အဆုိပါသူလွ်ဳိလုပ္မႈကုိ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္ၾကာတြင္ ေဖာ္ထုတ္ ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ၾသစႀတီးယားအစိုးရ၏ ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ အံအားသင့္ရေၾကာင္း ႐ုရွားႏုိင္ငံျခား ေရး ဝန္ႀကီး ဆာဂ်ီလက္ေရာ့က ေျပာထားၿပီး ယင္းကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းရန္ ၾသစႀတီးယား အစိုးရကို ေတာင္းဆုိထားေၾကာင္း သိရသည္။

ref:myanmarpyithar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *