ဥေရာပ ေတာင္သူမ်ား ျမန္မာနွင့္ ဆန္းေစ်းယွဥ္ မေရာင္းနိုင္သျဖစ္ EU က ျမန္မာ့ဆန္ကို အခြန္ေကာက္ ေတာ့မည္

ေနာက္ႏွစ္မွစ၍ ဥေရာပသုိ႔ ဆန္တင္သြင္း မူမ်ားကုိ ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာဒီယားမွ တင္သြင္း လာေသာ ဆန္မ်ား အေပၚ အခြန္တုိးျမွင့္ ေကာက္ခံေရး အား အဂၤါေန႔ က EU အဖဲြ႕၀င္ႏူိင္ငံမ်ား အၾကား လုိအပ္သည့္ မဲ အမ်ားစုမရပဲ အဆုံးသတ္သြားခဲ့ရသည္။ထုိ႔ အတြက္ အဖဲြ႔ ၀င္ ၂၈ ႏူိင္ငံ ၏ ကုန္သြယ္ေရးရာမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အီးယူေကာ္မရွင္မွ ဆုံးျဖတ္ေပးရန္ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ရသည္။

အဆုိပါ ေကာ္မရွင္သည္ ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာဒီယား ဆန္မ်ားအား သုံးႏွစ္တာ ကာလအတြင္းထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ အဆုိျပဳထားခဲ့ျပီး ျဖစ္၍ အဖဲြ႕ ၀င္ႏူိင္ငံမ်ား ထံမွ ယခုလုိ သေဘာတူညီခ်က္ တစုံတရာ မရရွိက ၎တုိ႔၏ အစီအစဥ္အတုိင္းဆက္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။အဆုိပါ အစီအစဥ္အရ ပထမႏွစ္တြင္ ဆန္မ်ားကုိ တတန္လ်င္ သြင္းကုန္ခြန္ ၁၇၅ ယူရုိ (ေဒၚလာ ၁၉၈.၃၁)၊ ဒုတိယႏွစ္တြင္ ၁၅၀ ယူရုိ ႏွင့္တတိယႏွစ္တြင္ ၁၂၅ ယူရုိ အထိ ေလ်ာ့ခ်ေကာက္ခံသြားရန္ စီစဥ္ျပီး ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ကေမၻာဒီယား ႏွင့္ ျမန္မာသည္ EBA ေခၚEverything But Arms အရ ဥေရာပသုိ႔တင္သြင္းသမ် ကုိ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရေနေသာ္လည္း ယခုကိစၥသည္ EBA ႏွင့္ အက်ဳံးမ၀င္ဟု သိရသည္။လာမည့္ႏွစ္ အတြင္း ျပည္တြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖါက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာဒီယားႏွစ္ႏူိင္ငံစလုံး EAB အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္
ခံစားခြင့္ မ်ုား ဆုံးရႈံးမည့္ အေရးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေပသည္။

ျမန္မာ ႏွင့္ ကေမၻာဒီယား တုိ႔ မွ တင္ပုိ႔ေသာIndica ဟူေသာ လုံးရွည္ ဆန္ ပမဏာသည္၂၀၁၂ တြင္ တန္ခ်ိန္ ၉,၀၀၀ မွ ၂၀၁၇ တြင္တန္ခ်ိန္ ၃၆၀,၀၀၀ အထိ တုိးတက္လာခဲ့သျဖင့္ဥေရာပတြင္ ဆန္ေစ်းကြက္ ျပဳိလဲသြားခဲ့ရေပသည္။

ထုိ႔ အတြက္ အဖဲြ႔ ၀င္ႏူိင္ငံ ျဖစ္သည့္ အီတလီ မွ ၎တုိ႔၏ ျပည္တြင္း ဆန္လုပ္ငန္းမ်ား ထိခုိက္ေနျပီဟု တုိင္တန္းလာခဲ့သျဖင့္ယခုလုိ စုံစမ္း စစ္ေဆး ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ ဥေရာပ ေတာင္ပုိင္း ေပၚတူဂီ မွ သည္ ဘူလ္ေဂးရီးယား အထိ စုစုေပါင္း ရွစ္ႏူိင္ငံသည္ဆန္ကုိ စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိေနေပသည္။

ျမန္မာသည္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရး ႏွစ္အတြင္းျပည္ပသုိ႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂.၈ သန္း အထိ တင္ပုိ႔ႏူိင္ခဲ့သျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္အတြင္း အျမင့္ဆုံး ပမာဏ သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္ဟု ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ အတြင္း၀န္ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာသည္ဟု ျမန္မာတုိင္းမ္သတင္းစာတြင္ ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ေဖၚျပထားခဲ့သည္။

ကုိးကား။ ။ REUTERS

ႏွစ္သက္ရင္ Share သြားႏိုင္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *