အဂတိ လိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ အတိုင္း ျပတ္သားစြာ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ေျပာ

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာအား ငဲ့သည့္စိတ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ေရရွည္ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈ ကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ သႏၲိ႒ာန္ခ်ၿပီး အဂတိ လိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး မဟာဗ်ဴဟာအတိုင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဂတိလိုက္ စားတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Rose Garden Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ “ အဂတိလိုက္စားမႈ တားဆီးကာကြယ္ဖို႔ တာဝန္ယူမႈျမႇင့္တင္ၾကပါစို႔”ဖိုရမ္တြင္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒က ထိုသို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ ကနဦးအေနနဲ႔ ငါးႀကီးႀကီးကို ေၾကာ္ျပရပါတယ္။ ငါးႀကီးႀကီးေၾကာ္ေနတုန္းမွာပဲ သစ္ပင္ရဲ႕ အနိမ့္ကိုင္းမွာ သီးေနတဲ့ အသီးပုပ္ေတြကိုလည္း ရႏိုင္သေလာက္ လွမ္းၿပီး ေႁခြခ်ေနရပါတယ္။ အဂတိလိုက္စား မႈတိုက္ဖ်က္ ေရးကို တကယ္လုပ္လာၿပီးဆိုရင္ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမဆို ဒီလိုစိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာ အေတြ႕အႀကဳံေတြကို မလြဲမေသြ ျဖတ္ေက်ာ္ၾကရမွာပါပဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကို ငဲ့တဲ့စိတ္နဲ႔၊ အမ်ားျပည္သူရဲ႕ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ရမယ္ဆိုတဲ့ သႏၲိ႒ာန္စိတ္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အဂတိ လိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး မဟာဗ်ဴဟာအတိုင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္မွသာ ျပည္သူလူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမည္ျဖစ္ၿပီး တာဝန္ယူ မႈျမႇင့္တင္ေရးအပိုင္းမ်ားကို အစိုးရဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူသက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံသားအားလုံး ျမႇင့္တင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ ႏိုင္ငံသားေတြက အဂတိလိုက္စားမႈေတြ ဘယ္ေနရာမွာျဖစ္ေနသလဲ၊ ဘယ္လိုစနစ္မ်ိဳးနဲ႔ ျဖစ္ေနသလဲ၊ သူတို႔သိၾကပါတယ္။ သူတို႔ရသင့္ရထိုက္၊ ခံစားသင့္ခံစားထိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးေနတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို အဂတိလိုက္စားသူေတြက ဘယ္ပုံဘယ္နည္းနဲ႔ ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ၿပီး ေလ်ာ့နည္းဆုံးရႈံးေစခဲ့သလဲ၊ ဒါကိုလည္း သူတို႔သိၾကပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ မိမိအလုပ္ဌာနႏွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ တာဝန္ယူမႈျမႇင့္တင္ျခင္းမွာ တစ္ ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈစနစ္အား တိုက္ဖ်က္ရမည့္ မဟာဗ်ဴဟာ၏ မရွိမျဖစ္ ပင္မေက်ာ႐ိုး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အဂတိလိုက္စားတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က“ အဂတိ လိုက္စားမႈ တားဆီးကာကြယ္ဖို႔ တာဝန္ယူမႈျမႇင့္တင္ၾကပါစို႔”ဖိုရမ္၏ အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြား ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေကာ္မရွင္႐ုံးအျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၌လည္း ေကာ္မရွင္႐ုံးခြဲတစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း လက္ရွိတြင္ ကမာ႐ြတ္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းဖြင့္လွစ္ရန္လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

ref:Mizzima

ႏွစ္သက္ရင္ Share သြားႏိုင္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *