ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အဂတိ လိုက္စားမႈကိစၥမ်ားကုိ အစိုးရဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေကာ္မရွင္မွ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္၍မရေၾကာင္း ေျပာၾကား

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၏ ျပဌန္းခ်က္မ်ား အရ တပ္မေတာ္နွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အဂတိလိုက္ စာမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အစိုးရမွ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္၍ မရေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ့ရွိ Rose Garden Hotel ၌ ျပဳလုပ္ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က သတင္းမီဒီယာ မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ေကာ္မရွင္မွ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိသလို တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တိုင္ၾကားမႈမ်ားလည္း မရွိေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။

`တပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ အခုအခ်ိန္အထိ အန္ကယ္တို႔ ေကာ္မရွင္က အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမျပဳပါဘူး။ တိုင္ၾကားမႈလည္း မရွိပါဘူး။ တပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့။ အန္ကယ္တို႔ ေကာ္မရွင္က ဒီဥပေဒအရပဲ ေဆာင္ရြက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒဆိုတဲ့ဥစၥာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အၾကံဳးမ၀င္ပါဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ရဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈဟာ တပ္မေတာ္ကသာလွ်င္ ေဆာင္ရြက္ရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္။ ဒီလိုအဂတိ လိုက္စားမႈကိစၥေတြဟာ သူရဲ့ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေအာက္မွာပဲ။ သူဘာသာသူ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္` ဟု ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၇)၊ ပုဒ္မ ၃၄၃။ စစ္ဘက္ တရားစီရင္ရာတြင္- (က) တပ္မေေတာ္သားမ်ားအတြက္ အဖြဲ႔ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေစ ဥပေဒႏွင့္အညီ စီရင္နိုင္သည္၊ (ခ) တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အဆံုးအျဖတ္သည္ အျပီးအျပတ္ျဖစ္သည္ဟု တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျပဌာန္းထားသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္လက္ထက္ နို၀င္ဘာလ ၂၃ ရက္တြင္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီး ေဟာင္း ဦးေအာင္ၾကည္ကို ဥကၠ႒အျဖစ္ခန္႔အပ္ကာ အဖြဲ႔၀င္ ၁၁ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

Credit:The Ladies News

ႏွစ္သက္ရင္ Share သြားႏိုင္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *