Local News

လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (City of London Corporation) က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံမွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ လြတ္လပ္မႈဆုကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းရန္ မဲေပးဆုံးျဖတ္

Written by LatKhat Than

လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတ္္္္္္္္္္ာ္ေကာ္္္္ ပိုေရးရွင္း (City of London Corporation) ၏ ေကာင္စီဝင္မ်ား သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထံမွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ လြတ္လပ္မႈဆုကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းရန္ မဲေပးဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဘဂၤါလီ (မူရင္း၌ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟုေဖာ္ျပ) မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ျပန္႐ုပ္သိမ္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အဓိက ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ေကာင္စီ ခုံ႐ုံးက ေပါ့ဆိုကင္မွ ကိုယ္စားလွယ္ မန္ဆာအလီ၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ အနိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ဆုျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္မႈလည္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ပြားသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ဂုဏ္ျပဳဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ထိုက္တန္ျခင္း မရွိေၾကာင္း အဆိုျပဳခဲ့သည္။

လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ လြတ္လပ္မႈဆုတံဆိပ္ကို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အျမင့္ဆုံး ဂုဏ္ထူးဆုတံဆိပ္သည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား ခ်ီးျမႇင့္နိုင္သည့္ ဆုတံဆိပ္ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ ဒီမိုကေရစီအတြက္ လႈပ္ရွားခဲ့မႈကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဘးကင္းလုံျခဳံစြာႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္နိုင္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေရး၌ သူ၏ ခိုင္မာစြာ ပါဝင္ခဲ့မႈကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတို႔အတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ထိုစဥ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ လူအမ်ား ေသေက်ခဲ့ၿပီး သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာလူမ်ား ထြက္ေျပးခဲ့ရသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္က ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုရန္ သို႔မဟုတ္ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ရန္ ပ်က္ ကြက္ခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္စဖို႔ဒ္ႏွင့္ ဒဗၺလင္ၿမိဳ႕မ်ားအပါအဝင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီမ်ားစြာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံမွ ဂုဏ္ျပဳဆုတံဆိပ္မ်ားကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၾကသည္။

လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီ၏ အစည္းအေဝးတြင္ ယခုအဆိုျပဳခ်က္အား ကန႔္ကြက္ခဲ့သည့္ ေကာင္စီဝင္ ေဂ်မီအင္ဟမ္းကလက္က သူသည္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ အတိဒုကၡကို စာနာေသာ္လည္း “ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေရရွည္ကို ၾကည့္ရတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခုျဖစ္တာမို႔ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအေနနဲ႔ ေပၚပင္နိုင္ငံေရးမွာ ဝင္ပါဖို႔ မသင့္ဘူး” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကြင္းဟီသဲေကာင္စီဝင္ ဘရိုင္ယင္မိုးေနးက ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ေကာင္စီဝင္မ်ား ခ်မွတ္လိုက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္အေနအထားမ်ားအတိုင္း ရပ္တည္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎က “ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေရရွည္ကို ၾကည့္ရတဲ့အခါ သတင္းေခါင္းစီးျဖစ္မယ့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြဆီကို ခုန္ေက်ာ္ဖို႔ ထိုက္တန္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ မူဝါဒႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ တြမ္စေလးက ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ျမင္ျမင္ခ်င္း ဆုေပးလိုက္ျခင္းက အမွားတစ္ခု ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ကို ဝန္ခံသင့္သည္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒါဟာ ေပၚပင္နိုင္ငံေရးဆိုရင္ ျမင္ျမင္ခ်င္းပဲ ဆုေပးလိုက္တာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္မွာပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦးက “ဒီေန႔ ေကာင္စီ ခုံ႐ုံးက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ အဖြဲ႕ဝင္ေတြဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ လြတ္လပ္မႈ ဆုတံဆိပ္ကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းနိုင္ဖို႔ လုပ္ငန္းစဥ္အစကို မဲေပးအတည္ျပဳနိုင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြတ္လပ္မႈဆုတံဆိပ္ ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီဟာ အခုေတာ့ ဆုတံဆိပ္ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းဖို႔ အဆိုျပဳခ်က္ကို လက္ခံလိုက္တဲ့အေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ စာေရး အေၾကာင္းၾကားပါမယ္။ ေနာက္ဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်မီမွာ သူ႔ရဲ့ တုံ႔ျပန္မႈကို စဥ္စားသြားပါမယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ မေတာ္မတရားမႈမ်ားကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ထံသို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကီးအက်ယ္စိုးရိမ္မိေၾကာင္း စာေရးသားေပးပို႔ခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

credit:Eleven media

About the author

LatKhat Than

Leave a Comment