သရက္ျပင္္္္ ေက်းရြာအနီးတပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္္္္းႏွင့္ AA အၾကမ္းဖက္္္္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ထိေတြ႕မႈျဖစ္္္ပြား

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၃။    ။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိိမ္ စည္းစိမ္မ်ားအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အတြက္ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရး လုပ္ငန္း မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ လ်က္ ရွိသည္။

ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိစဥ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း နယ္ေျမလုံၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းသည္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ သရက္ျပင္ ေက်းရြာ၏ အေရွ႕ဘက္ မီတာ ၁၃ဝဝ ခန္႔အကြာ သို႔ အေရာက္၌ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးကို အေႏွာင့္အယွက္ျပဳလ်က္ ရွိသည့္ AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မွ အင္အား ၅ဝဦးခန္႔ႏွင့္ နံနက္ ၈နာရီခြဲမွ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲခန္႔ထိ ထိေတြ႕တိုက္ပြဲျဖစ္ ပြားခဲ့ၿပီး AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ေတာင္ဘက္သုိ႔ ဆုတ္ခြာ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္။

ref:တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *