“ဗကပကို အျပဳတ္တိုက္ခဲ့သလို AA အၾကမ္းဖက္မ်ားကို အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္က အျပဳတ္တိုက္ ေတာ့မည္ေလာ”

Posted on

ဘဂၤလီေတြကို ကာကြယ္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ နာမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားေနေသာ Arakan အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ရဲ႕ ရခိုင္ျပည္တြင္း တိုက္ပြဲေတြ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အသံမ်ိဳးစံု ၾကားလာရပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ARSA ဘဂၤလီ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ႏွင့္ AA ပတ္သက္မႈ မရွိဘူးလို႔ မၾကာခဏ ျငင္းဆိုထားပါတယ္။ ပတ္သက္မႈရွိရင္လည္း ထိုကိစၥသည္ ျငင္းကို ျငင္း ရမည့္ ကိစၥသာပင္။ ဘာလို႔ဆိုေတာ့ ေဒသခံလူထု ေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းမည့္ ျပႆနာ မို႔လို႔ပါပဲ။

AA အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ရဲ႕ ေျမေပၚ အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔လည္း AA ကို အျပဳတ္တိုက္ပါက ရခိုင္-ဗမာ လူမ်ိဳးၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပ်က္သြားႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုမႈေတြပါ လုပ္လာ ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ AA သည္ ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳတယ္ဆိုၿပီး AA အၾကမ္းဖက္ မ်ားမွ ပံုေဖာ္လိုသည့္ ႏိုင္ငံေရး ထိုးႏွက္ခ်က္ သက္သက္မွ်သာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။

တစ္ဖက္မွာလည္း တပ္မေတာ္နဲ႔ အစိုးရဟာ လက္နက္ကိုင္ေတြကို တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းျဖစ္ေစ၊ AA ပါဝင္တဲ့ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္ အဖြဲ႔ျဖင့္ျဖစ္ေစ တပ္မေတာ္ရဲ႕ (၂၁) ရက္ေန႔ တစ္ဖက္သတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထုတ္ျပန္ၿပီးကတည္းက ေဆြးေႏြးဖို႔ လမ္းဖြင့္ေပးထား ၿပီးသားပါ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းတိုင္း မလာရင္ အျပဳတ္လည္း တိုက္သင့္ရင္ တိုက္ရမွာပါ။ ဒါသည္ ရခိုင္ကို တိုက္ျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ဆိုၿပီး နာမည္တပ္ထားတဲ့ AA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ကို တိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပ်က္ျပားေစတဲ့၊ တရားဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္တဲ့ မည္သည့္ တရားမဝင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ လုပ္ရပ္ကိုမဆို ကာကြယ္ တံု႔ျပန္ရမွာသည္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ တာဝန္ မွ်သာပင္။ ဘယ္ႏိုင္ငံက အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ ကမွ် ထိုကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို လက္ပိုက္ ၾကည့္ေနၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၾကည့္လည္း မၾကည့္ခဲ့ၾကပါဘူး။

ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္လည္း ယခင္ကတည္းက အျပဳတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ဖူးတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဗမာေတြ အမ်ားစု လက္နက္ကိုင္ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ဗကပတို႔ကို အျပဳတ္တိုက္ခဲ့သလို ဗမာေတြ အမ်ားအျပား ပါဝင္တဲ့ ေက်ာင္းသားတပ္ ABSDF တို႔ကိုလည္း တိုက္ခိုက္ရတာပါပဲ။

AA အၾကမ္းဖက္မ်ားကိုလည္း အျပဳတ္တိုက္မည္လားဆိုတာေတာ့ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသာ အသိဆံုး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ ရွိေနလင့္ ကစား ယခုလိုမ်ိဳး လူမ်ိဳးေရး တိုက္ပြဲအသြင္ လိုရာဆြဲ ပံုေဖာ္ ေျပာဆိုလာျခင္းသည္ ကိုယ့္ျပည္နယ္ ကိုကိုယ္ ပ်က္စီး ဆံုးရွံဳးမႈေတြၾကားက ရုန္းမထြက္ႏိုင္ေအာင္ အဆိပ္ခတ္ျခင္း သက္သက္မွ်သာ ျဖစ္ေစေပလိမ့္မည္။

ref:Bamaw news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *