အနာဂတ္္ ကာလကို ေမၽွာ္ေတြးၿပီး စဥ္းစားၾကဖို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို သမၼတ တိုက္္တြန္း

Posted on

ျပည္ေထာင္စု အတြင္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိသြားလၽွင္ ျပည္နယ္မ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳး တိုးတက္ လာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္ကာလကို ေမၽွာ္ေတြးၿပီး စဥ္းစားၾကရန္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က တိုက္တြန္းေျပာဆိုလိုက္သည္။

“တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူနိုင္ၿပီးေနာက္ မိမိတို႔၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား အနာဂတ္ကာလတြင္ မည္သို႔ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ ၊ မည္သို႔ ျမင္ေတြ႕လိုၾကသည္ ကိုလည္း မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ အေလးအနက္ သုံးသပ္စဥ္းစားၾကေစလိုပါသည္” ဟု သမၼတဦးဝင္းျမင့္က ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

(၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔သည့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္၏ သဝဏ္လႊာတြင္ အထက္ပါအတိုင္းေရးသားထားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းသြားလၽွင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ အခ်ိန္တိုအတြင္း အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္ဖြ႕ံၿဖိဳးလာၿပီး တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ အိပ္မက္မ်ား အထင္အရွား ျမင္ေတြ႕လာၾကမည္ဟုလည္း ယုံၾကည္ထားသည္ဟု သမၼတဦးဝင္းျမင့္က ဆိုသည္။

တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား ႏွစ္ေပါင္း(၇၀) ေက်ာ္ ေမၽွာ္လင့္ေတာင့္တေနသည့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လုံ ကို က်င္းပေပးေနသည္ဟုလည္း သမၼတဦးဝင္းျမင့္က သူ၏ သဝဏ္လႊာတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။

ယင္း အတြက္ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လုံ မွျပဳလုပ္ေပးေနသည့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္သည္အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္က တိုက္တြန္းေျပာဆိုထားသည္။

ref:mizzima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *