Local News

၁၀- လၾကာ ျငိမ္သက္ေနေသာ ARSA အဖြဲ႔ ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာျပန္။ ဘဂၤလီမ်ားကိုယ္စား ဘဂၤလားဒက္ရွ္ အစိုးရအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း Twitter တြင္ လႊင့္တင္

( မတ္ – ၁၃၊ ၂၀၁၉ ) ၁၀- လၾကာ ျငိမ္သက္ေနေသာ ARSA အဖြဲ႔ ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာျပန္။ ဘဂၤလီမ်ားကိုယ္စား ဘဂၤလားဒက္ရွ္ အစိုးရအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း Twitter တြင္ လႊင့္တင္။ ရွိတ္ဟာစီနာ အစိုးရအား ထိခိုက္နစ္နာေစမည့္ လွဳပ္ရွားမွဳ႔မ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ျခင္းမျပဳရန္ ဘဂၤလီမ်ားအား ေတာင္းဆို။ ARSA အဖြဲ႔၀င္ မ်ားအား သတိေပး
=================================
(((ARSA_The Army‏ @ARSA_Official Via Twitter., 12 Mar 2019. “Video Part 1 and 2 အား ကိုးကား ၍ Htay Oung , Oung Marine ျပန္လည္တင္ျပသည္။ )))

ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔က ၁၂- မတ္လ၊ ၂၀၁၉ ရက္စြဲျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ အေရးၾကီးသတင္းစကားဟုဆိုကာ ဘဂၤလီဘာသာစကားေျပာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစာတန္းထိုး ရုပ္သံဖိုင္ ၂-ခုအား Twitter တြင္ လႊင့္တင္သည္ကို ယေန႔ နံနက္ေစာ ေစာပိုင္းတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။

၁-မိနစ္ ၅၈-စကၠန္႔ၾကာ ရုပ္သံ ပထမပိုင္းတြင္ ေျပာဆိုသူက

၄င္းသည္ ARSA အဖြဲ႔ ကိုယ္စား ညီအကိုေတာ္ စူဟိုင္း Suhaib ဆိုသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလႅာရွင္ျမတ္ ဂရုဏာေတာ္ႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ အဘူ ေအမာ ဂ်ဴရြန္နီ Abu Ammar Junoonni ၏ အမိန္႔အရ ၁၂- မတ္၊ ၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အေရးၾကီးသတင္း စကားေပးလိုေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀-လ ကလည္း ယခုကဲ့သို႔ သတင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊

ေရွးဦးစြာ ၂၅-ရက္ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္မွစ၍ ဒုကၡသယ္အျဖစ္ ခိုလွံဳခြင့္ေပးထားသည့္အတြက္ ဘဂၤလီ ( မူရင္း ရိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ ) မ်ားကိုယ္စား ဘဂၤလားဒက္ရွ္အစိုးရ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ ဖိႏွိပ္ရက္စက္ျခင္း ပင္လယ္ျပင္မွ ဘဂၤလီမ်ားအား ဆယ္တင္ခဲ့သည့္အျပင္ လိုအပ္ေသာ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ စာနာမွဳ႔အကူအညီ လိုေလေသးမရွိ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊

၁-မိနစ္ ၅၈ စကၠန္႔ၾကာ ရုပ္သံဒုတိယပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ေျပာဆိုရာ၌ ….ေလာေလာဆယ္ ဒုကၡသယ္စခန္းမ်ားရွိ ဘဂၤလီမ်ားအား တိုက္တြန္းလိုသည္မွာ ဘဂၤလားဒက္ရွ္အစိုးရ၏ ေက်းဇူးကို မေမ့ၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေနရာထိုင္ခင္းေပးထားသည့္ ရွိတ္ဟာစီနာအစိုးရအား ဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မွဳ႔ မကင္းေသာ အျပဳအမူမ်ားကို ေရွာင္ရွားၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားဒက္ရွ္အစိုးရ မႏွစ္သက္သည့္ လွဳပ္ရွားမွဳ႔မ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ျခင္းမျပဳရန္၊ တရားဥပေဒအား ေလးစားလိုက္နာ၍ ဘဂၤလားဒက္ရွ္နိဳင္ငံအား ထိခိုက္ေစျခင္းသို႔ ဦးတည္သည့္ အလြဲအမွားမ်ား မျပဳလုပ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

ေနာင္လာမည့္အနာဂါတ္တြင္လည္း ဘဂၤလားဒက္ရွ္အစိုးရႏွင့္ ARSA ၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ရာေရာက္သည့္ အျပဳအမူမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမျပဳရန္လိုေၾကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္မွဳ႔ ျပသၾကရန္၊ အသံုးမျပဳရန္ တင္းၾကပ္စြာတားျမစ္ထားသည့္ ဘာသာစကားႏွင့္ အျပဳအမူကျဖင့္ ARSA ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဂၤလားဒက္ရွ္ အစိုးရအား ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမျပဳရန္လိုေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ဖိႏွိပ္ရက္စက္ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစ၍ နာၾကင္မွဳ႔ကို ပိုမိုခံစားၾကရရန္ ဖန္တီးရာေရာက္ေၾကာင္း၊

ARSA ၏ လွဳပ္ရွားမွဳ႔မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္အစိုးရႏွင့္ လူမ်ိဳးသုဥ္းျပဳေသာ စစ္တပ္အား တရား၀င္ဆန္႔က်င္ပိုင္ခြင့္အရျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရား၀င္အခြင့္အေရးမ်ားရရွိသည့္ အထိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ARSA သည္ ဘဂၤလီတစ္ဦးတည္း၏ သီးျခားအထူးအဖြဲ႔ မဟုတ္ဘဲ လက္မခံနိဳင္သည့္ နိဳင္ငံေရးေပၚလစီႏွင့္ ခြဲျခားမွဳ႔မ်ားကို ဆန္႔က်င္ရန္ ဘဂၤလီအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလီမ်ားသည္ မိမိတို႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘိုးဘြားပိုင္ဇာတိေျမကို ခ်စ္ျမတ္နိဳးၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ေျဖရန္းရန္ရွိလွ်င္ ARSA ထံ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ဳပ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေအာင္ျမင္မွဳ႔သို႔ ဦးတည္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ယခုကိစၥအတြက္ ကၽြန္ဳပ္တို႔ႏွင့္အတူ ေရွ႔ဆက္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

((( ARSA ၏ ယခု သတင္းလႊင့္တင္မွဳ႔သည္၊ လြန္ခဲ့ေသာ မတ္လ ၃-၊ ၂၀၁၉ ရက္ေန႔က မေလးရွားေရာက္ မိုဟာမက္ခါလစ္ဆိုသူ မူဂ်ာေဟဒင္တစ္ဦးက YouTube တြင္ ဘဂၤလီဘာသာစကားျဖင့္ လႊင့္တင္ေသာ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္မည္ဟု ယူဆပါသည္။

ေမာင္ေတာျမိဳ႔နယ္ ေဘာ္လီဘဇား ( ၾကိမ္ေခ်ာင္း ) ဇာတိတစ္ဦးျဖစ္သည္ဆိုသူ မိုဟာမက္ခါလစ္က (၁) ၄င္းသည္ ARSA အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ (၂) ဘဂၤလီမ်ား လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ နယ္ေျမရရွိေရးအတြက္ ဗုဒၶဘာသာအစိုးရႏွင့္ ရခိုင္သားမ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ အင္အားစုေဆာင္းေနသူ မူဂ်ာေဟဒင္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ (၃) ရွိတ္ဟာစီနာအစိုးရသည္ ဘဂၤလီ( မူရင္းရိုဟင္ဂ်ာ ) မ်ားအား ဂယက္ရိုက္ခတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ ေလာဘရမက္ေၾကာင့္ မြတ္စလင္အခ်င္းခ်င္းအေပၚ ေစာ္ကားလွ်က္ ေငြေၾကး အလြဲသံုး စားေနသူမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ( ၄ ) မိမိတို႔သည္ ဘဂၤလားဒက္ရွ္၏ အျမင့္စား ထိပ္တန္းမ်ားကို တစ္ညတည္းႏွင့္ ျဖိဳလွဲ နိဳင္ေၾကာင္း၊ ( ၅ ) မြတ္စလင္အခ်င္ခ်င္းအေပၚ ေစာ္ကားေနသူမ်ားသည္ ေသေၾကပ်က္စီးမွဳ႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ( ၆ ) အပုပ္န႔ံထြက္ေနေသာ ဟာစီနာအစိုးရသည္ ေသျပီးေနာက္ အလႅာရွင္၏ တရားစီ ရင္ျခင္းခံရမည္ကို နားလည္ေစလိုေၾကာင္း ျပင္းထန္စြာ သတိေပးထားသည္။

၄င္းရုပ္သံကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၉ ရက္တြင္လည္း ပထမအၾကိမ္လႊင့္တင္ခဲ့ဖူးသည္ဆို၏။ ။သတင္းဘာသာျပန္သူ ))

writer:Htay Oung

Twitter ရွိမူရင္လင့္ https://twitter.com/ARSA_Official

About the author

လက္ခတ္သံ