အာရပ္ေနတိုးအဖြဲ႕မွ အီဂ်စ္ႏုတ္ထြြက္တာကို အီရန္ႀကိဳဆို

Posted on

ေနတိုးအုပ္စုပုံစံ အာရပ္မဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ကေန အီဂ်စ္ႏုတ္ထြက္ၿပီဆိုတာကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း အီရန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရသူ ဘာဟရမ္ကာဆီမီက ေျပာပါတယ္။ သတင္းဌာန အခ်ဳိ႕မွာ ေဖာ္ျပေနတဲ့ အာရပ္ေနတိုးအဖြဲ႔ရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ခဲ့တာကေန အီဂ်စ္္ႏုတ္ထြက္ၿပီဆိုတာကို ဖတ္္ရေၾကာင္း ကာဆီမီက ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီႏုတ္ထြက္မႈကို တရား၀င္္ရင္္းျမစ္ေတြက အတည္ျပဳျခင္း မရွိသလို အျည့္္အစုံလည္း ေဖာ္ျပျခင္း မရွိပါ။

ဒီ သတင္းစစ္မွန္္ သလားဆိုတာကို အီရန္က အတည္ျပဳစစ္ေဆးေနေၾကာင္း၊ တကယ္လို႔ သတင္းမွန္ခဲ့တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ကာဆီမီက ဆိုပါတယ္။ “အီဂ်စ္ဟာ အာရပ္နဲ႔ မြတ္စလင္္ကမာၻမွာ အေရးႀကီးဆုံးနဲ႔ အာဏာအျပည့္စုံ တစ္ႏိုင္ငံပါ။ အေနာက္အာရွေဒသမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ လုံၿခံဳေရးေတြမွာ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑က ပါ၀င္ေနတာပါ။”လုိ႔ ကာဆီမီက ေျပာပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အီဂ်စ္ကို အာရပ္္ကမာၻရဲ႕ ျငင္းလို႔မရတဲ့ ပါ၀ါႏုိင္္ငံအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္။ ေဒသတြင္းနဲ႔ ကမာၻမွာ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြၾကား သမိုင္းတြင္္တဲ့ မစ္ရွင္ကို ေဖာ္္ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔လည္း ယုံထားတယ္္။”လို႔ ၎က ေျပာပါတယ္။

အာရပ္္ေနတုိးအဖြဲ႔ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္္က ေဆာ္ဒီအာေရဗ်က အဆိုျပဳၿပီး စတင္ဖြဲ႔စည္္းခဲ့တာပါ။ ႐ုရွနဲ႔ တ႐ုတ္ရဲ႕ ေဒသတြင္း ႀကီးထြားလာတဲ့ ၾသဇာကို ကန္႔သတ္ဖို႔လို႔ ဆိုထားေပမယ့္ အီရန္္ကို အဓိကပစ္မွတ္ထားတာ ျဖစ္ပုံရပါတယ္။

Rf; Iran Front Page
Writer_ေမာင္သံဆင့္ ( Daily Hot News )