Knowledge

အလီကိုဟင္္(သို႔မဟုတ္) ႏွစ္ေယာက္ မရွိေသာ အစၥေရးသူလ်ဳိ

အလီကိုဟင္ဆိုေသာ အမည္ကိုဆီးရီးယားတို႔ မေမ့ေသး အထူးသျဖင့္ ဆီးရီးယား စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားမေမ့ေသး ဒီနာမည္ၾကားယံုနွင့္ ဆီးရီးယားတို႕အသည္းတဆတ္ဆတ္နာသည္။

သူကား အလီကိုဟင္
သူကဘယ္သူလဲ————-

၁၉၂၄ ခုႏွစ္တြင္ အလီကိုဟင္ကို အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ အလက္ဇၿဒီးယားၿမိဳ႕တြင္အီဂ်စ္ႏုိင္ငံသား ဂ်ဴးလူမ်ိဳး မိခင္ႏွင့္ဖခင္တို႔မွ ေမြးဖြားခဲ့ကာ သူ႕ငယ္စဥ္အိမ္မက္ က ဂ်ဴးအမ်ိဳးသားတို႕ ကိုယ္ပိုင္ ႏုိင္ငံပိုင္ဆိုင္ေရးဇီယြန္ ဂ်ဴးအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီအိမ္မက္။

၁၉၄၇တြင္အလက္ဇၿဒီးယားတကၠသိုလ္တြင္ အီလက္ထေရာနစ္အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္ ျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ကာ ငယ္စဥ္ကတည္းက အတန္းေဖာ္ မြတ္ဆလင္အီဂ်စ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဖိႏွိပ္မႈကိုခံစားခဲ့ရသည္။ ထိုစဥ္ကတည္းက အလီကိုဟင္သည္ ဂ်ဴးႏုိင္ငံရရွိေရး ဂ်ဴးအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ဇီယြန္၀ါဒီတစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့သည္။

အစၥေရးႏုိင္ငံေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း မိဘမ်ားသည္ အစၥေရးသို႔ေျပာင္းေရႊ႕သြားၾကေသာ္လည္း ကိုဟင္သည္ေက်ာင္းပီးသည္အထိ အီဂ်စ္တြင္ ေနခဲ့ကာ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ဂ်ဴးအမ်ိဳးသားမ်ား အစၥေရးသို႕ေျပာင္းေရႊ႕ႏုိင္ေရး အတြက္ ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အားက်ိဳးမာန္တက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၁တြင္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အန္၀ါဆာဒတ္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ေပၚေပါက္လာကာ ဇီယြန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အျပင္းအထန္ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ရာ ဂ်ဴးအမ်ားအျပားဖမ္းဆီးခံရကာ အလီကိုဟင္သည္လည္းဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။

၁၉၅၅ခုႏွစ္တြင္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ဂ်ဴး အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အစၥေရးလ်ိဳ႕၀ွက္ရဲတပ္ဖဲြ႕တို႔ပူးေပါင္းဖဲြ႕စည္းခဲ့ေသာ ဖ်က္ဆီးသုတ္သင္ေရး တပ္ဖဲြ႕တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္ ။ အဖဲြ႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ၿဗိတိသ်ွ ႏုိင္ငံတို႔ ဆက္ဆံေရးပ်က္ျပားေစရန္အတြက္ အေနာက္တိုင္းသားတို႔ကိုပစ္မွတ္ထားကာ အီဂ်စ္အစြန္းေရာက္မ်ားေယာင္ေဆာင္ကာ တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးရန္ျဖစ္သည္။

၎တို႕သည္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိသ်ွေကာင္စစ္၀န္ကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့ကာ ကိုင္ရိုၿမိဳ႕ရွိအေမရိကန္ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားအားဗံုးခဲြျခင္း တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အီဂ်စ္တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးမွ ရိပ္မိလာခ်ိန္ ၁၉၅၇ခုႏွစ္တြင္ ကိုဟင္သည္ အစၥေရးသို႔ ျပန္လာခဲ့ေတာ့သည္။

သူလ်ိဳဘ၀

အစၥေရးတပ္မေတာ္သို႕၀င္ေရာက္ခဲ့ကာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးဌာနတြင္ မဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာသံုးသပ္သူတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရာ ၿငီးေငြ႕ လာသျဖင့္ အစၥေရးေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖဲြ႕ ေမာ့ဆက္သို႔ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ရန္ၾကိဳး ပမ္းခဲ့သည္။

အဆင့္ဆင့္ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားခံယူၿပီးေနာက္ ေမာ့ဆက္ညႊန္ၾကားေရးမႈး မီယာအမစ္သည္ ကိုဟင္အား ဆီးရီးယားစစ္ဆင္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ၆လၾကာျပင္းထန္ေသာ သင္တန္းမ်ားကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးေနာက္ ကိုဟင္သည္ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ အသင့္ရွိေနေခ်ၿပီ။

အာရပ္လူမ်ိဳး တို႔ႏွင့္ ရုပ္ဆင္ေသာ ကိုဟင္အား အာဂ်င္တီးနား ႏုိင္ငံဖြားဆီရီးယားလူမ်ိဳး စီးပြားေရးသမားတစ္ဦးအျဖစ္ ကိုဟင္အား ပံုသြင္းခဲ့ကာ ၁၉၆၁ခုႏွစ္တြင ္အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုတည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ေစခဲ့သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေတာ္ျပန္ဆီးရီးယား လုပ္ငန္းရွင္ ကာေမးအာမင္သဘက္ အျဖစ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ ဒမတ္စကပ္ သို႕ေရာက္ရိလာခဲ့သည္။ အဆိုပါ ကာေမးအာမင္သည္ ၁၉၂၄တြင္ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံတြင္ ေမြးဖြားကာ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံသို႕ေရႊ႕ေျပာင္းသြားေသာ သူအျဖစ္ ဆီးရီးယား လ၀က တြင္ စားရင္းသြင္းႏုိင္သည္အထိ ေမာ့ဆက္တို႕စြမ္းေဆာင္ခဲၾကသည္။

ကိုဟင္သည္ဆီးရိးယားေရေပၚဆီေလာကတြင္ ေငြေၾကးေျမာက္မ်ားစြာသံုးစဲြကာ ဆီးရီးယားစစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၀န္ၾကီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးသမား မ်ားႏွင့္ေပါင္းသင္းခဲရာ ဆီးရီးယားအထက္တန္းလႊာတြင္ခ်မ္းသာေသာ ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာေသာ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေသာရက္ေရာေသာ လူငယ္စီးပြားေရးသမားတစ္ဦးအျဖစ္ပ်ိဳတိုင္းၾကိဳက္ေသာ ႏွင္းဆီခိုင္ျဖစ္လာသည္။

အထူးသျဖင့္ အလားလာေကာင္းေသာႏုိင္ငံေရးသမားျဖစ္သည့္ အမင္အယ္လ္ဟာဖစ္ႏွင့္ အလြန္နီးကပ္ေသာဆက္ဆံေရးရွိခဲ့ကာ လူယံုအေနအထားမ်ိဳးအထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ထိ ကိုဟင္သည္ သူလ်ိဳလုပ္ငန္းကိုစတင္ခဲ့ျခင္းမရွိေသးပါ။

ဒမက္စကပ္ၿမိဳ႕ရွိခန္းနားလွေသာေနအိမ္တြင္ ပါတီပဲြမ်ားေပးျခင္းစစ္ဘက္အရာရွိမ်ားအား အေပ်ာ္ရွာေပးျခင္း စသည့္ တို႔ျဖင့္ စစ္ဘက္ႏုိင္ငံေရးေလာကႏွင့္နီးစပ္သည့္ ဆီးရီးယားခရိုနီ တစ္ဦးအသြင္ယူခဲ့ပါသည္။

၁၉၆၃ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ စစ္ဘက္ႏုိင္ငံေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား စတင္စုေဆာင္းကာ မိခင္ႏုိင္ငံသုိ႔ေပးပို႔ေတာ့သည္။ ၁၉၆၃ခုႏွစ္တြင္ အစၥေရးႏုိင္ငံအား အဓိက ျခိမ္းေျခာက္ေနေသာ ဂိုလန္ခံစစ္စခန္းမ်ား အေျမာက္စခန္းမ်ား၊ ဒံုးပ်ံစခန္းမ်ား အား ေလ့လာခြင့္ရရွိခဲ့ကာ ပံုစံမ်ားတည္ေနရာမ်ား လက္နက္တပ္ဆင္ထားမႈ အခ်က္အလက္အေသးစိတ္မ်ားအား ေပးပို႕ႏုိင္ခဲ့ကာ အဆိုပါခံစစ္စခန္းမ်ားအား အစၥေရးေလတပ္မွ အတိအက် ေခ်မႈန္းႏုိင္ခဲ့သည္။

ကိုဟင္ႏွင့္ရင္းႏွီးေသာ အယ္လ္ဟာဖစ္ ဆီးရီးယား၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာပီးေနာက္ပိုင္းကိုဟင္အားကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး ခန္႔အပ္ရန္လ်ာထားခဲ့သည္အထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။သုိ႔ေသာ္လည္းဆီးရိးယားတြင္ကိုဟင္အား မယံုၾကည္သူတစ္ဦး ရွိေနခဲ့သည္။ သူကားဆီးရီးယား စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအၾကီးအကဲ ဗိုလ္မွဴးၾကီး အာမက္ဆူဒါနီ…။ သူသည္ကိုဟင္အား အၿမဲတေစ မသကာၤ ျဖစ္ခဲ့သည္ ။

ဂိုလန္ကုန္းျမင့္ဗံုးႀကဲခံရၿပီးေနာက္ပိုင္း ပိုမိုေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ဆိုဗီယက္ႏုိင္ငံမွ အသံလိႈင္း အာရံုခံ ကိရိယာမ်ားငွားရမ္းကာ ကိုဟင္ ေနထိုင္သည့္ ေနအိမ္အနီးလ်ို႕၀ွက္စြာတပ္ဆင္ ေထာက္လွမ္းရာမွ ေရဒီယို အသံလိႈင္းမွတဆင့္ေျခရာခံကာ ၁၉၆၅ ေမလ ၁၀၇က္ေန႕တြင္ ကိုဟင္၏ သူလ်ိဳဇတ္လမ္း ကိုေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ဆီးရီးယား ၏စစ္ဘက္ဆိုင္ရာလ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား အားလံုးမွာ အစၥေရးတို႔လက္ထဲ က်ေရာက္ခဲ့ေခ်ၿပီ။

၁၉၆၅ ေမလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ဒမတ္စကပ္ရင္ျပင္တြင္ ကိုဟင္အား ၾကိဳးေပးကြပ္ျမက္ခဲ့သည္။ ေမာ့ဆက္သည္ ကိုဟင္အားကယ္ဆယ္ရန္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိ သံတမန္ေရး အရ ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ စစ္ေရးအရ၀င္ေရာက္ကယ္ဆယ္ရန္ စဥ္းစားခဲ့ေသာ္လည္းႏုိင္ငံေရးသမားအခ်ိဳ႕၏ကန့္ကြက္မႈေၾကာင့္မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။

ကိုဟင္သည္ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္တြင္သူ၏ ဇနီးသည္ နာဒီထံသို႕ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာၾကား သြားခဲ့ပါသည္-

အခ်စ္ဆံုးနာဒီ ငါမပါပဲ မင္းဘ၀အစိတ္အပိုင္းတခ်ိဳ႕ကိုတကိုယ္တည္းျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရတဲ့အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္မဲ့အနာဂတ္အတြက္ အားေမြးထားပါ နာဒီ။ သားနဲ႕သမီးကိုေစာင့္ေရွာက္ပါ။

သူ၏ဇနီးသည္ ထိုအခ်ိန္မွသူ၏ေယာက်ာၤးသည္ ေမာ့ဆက္သူလ်ိဳျဖစ္မွန္း သိခဲ့ရေတာ့သည္။

(ႏုိင္ငံအတြက္လူသိမခံရပဲေပးဆပ္ေနရေသာ ကိုဟင္လိုလူမ်ိဳး အမ်ားအျပားပါ)

(ၾကယ္နီ)

credit:သုတဇုန္

About the author

လက္ခတ္သံ