Local News

“အက်င့္ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ ပိုက္ေထြး မထားဘဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရွင္းထုတ္ရန္” ဌာနဆိုင္္္ရာမ်ားကို တိုက္တြန္း

ဌာန ဆိုင္ရာမ်ားအတြင္း အက်င့္ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ ပိုက္ေထြး မထားဘဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရွင္းထုတ္ရန္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က ယေန႔ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ GrandAmara ဟုိတယ္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးထုတ္ေဖာ္ သတင္းေပးသူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒမူၾကမ္း အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပဲြဖြင့္ပဲြတြင္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖစ္ေရးနဲ႔ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈရွိၿပီး ညီညြတ္ခုိင္မာေတာင့္တင္းေစရန္အတြက္က်ေနာ္တုိ႔ဟာအလုပ္ဌာနတုိင္းမွာ အက်င့္ေဖာက္ျပန္မႈေတြကုိ ဆက္လက္ေထြးပုိက္ထားလုိ႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ရွင္းထုတ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”၎က ေျပာသည္။

ထို႕အျပင္ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈက အက်င့္ေဖာက္ျပန္မႈအေပၚ အနုိင္ရေအာင္ လုပ္နိုင္မွသာလွ်င္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ အဆင့္တုိင္းတြင္ထိေရာက္ေသာ၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ၊ အားလုံးပါ၀င္ႏိုင္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အဂတိလုိက္စားမႈ ပုံစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ်ာ့ခ်ရန္ ဆုိရာတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒတစ္ခုတည္းနဲ႔ မလုံေလာက္ဘဲ တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္မ်ားျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ သတင္းေပးႏိုင္သူမ်ားကုိ တစ္ဖက္မွ လုံေလာက္ေသာ အကာအကြယ္မ်ားေပးၿပီး တစ္ျခားတစ္ဖက္မွလည္း ထိေရာက္တဲ့ ဆုခ်ီးျမင့္မႈမ်ားျဖင့္ အားေပးအသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား လုပ္နိုင္ဖုိ႔လုိပါတယ္ ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကတ္ိက၀တ္မ်ားအေပၚေလးစားလုိက္နာမႈရွိသည့္ အေနႏွင့္ေရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္ဖြံၿဖဳိးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ အေနျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္သတင္းေပးသူမ်ား အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒတစ္ရပ္ လုိအပ္ေၾကာင္းလည္း ၎က တင္ျပခဲ့သည္။

ref:ဇြဲခန္႔ ( i see media)

About the author

လက္ခတ္သံ