ရန္ကုန္-စစ္ေတြသြား ကားလမ္းတြင္ AA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ ေထာင္ထားသည့္ မိုင္း (၇) လုံး ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ ့ထုတ္ျပန္

Posted on

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၄ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီခန႔္တြင္ေျမပုံၿမိဳ႕ နယ္၊ ျဂန႔္ဟင္းခါးရြာႏွင့္ ကိုင္းႀကီးရြာၾကား ရန္ကုန္-စစ္ေတြသြားကားလမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္(၆၉/၄) က်ားၿခံေတာင္တံ တားအနီး ယခင္ေမလ ၃၁ ရက္ ၁၆၄၅ ခ်ိန္တြင္ စစ္ေတြမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြါလာသည့္ေရႊမန္းရတနာခရီးသည္တင္ မွန္လုံယာဥ္မိုင္းနင္းမိေပါက္ကြဲသည့္ေနရာအနီး၌ ကားလမ္း ၏ဝဲ/ယာတြင္ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ ့ေထာင္ ထားသည့္ မိုင္း ၂ လုံး ထပ္မံေပါက္ကြဲခဲ့ရာ တံတားႏွင့္ကားလမ္း အနည္းငယ္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး လူ/တိရိစၧာန္မ်ား ထိခိုက္မႈ မရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အလားတူ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီခန႔္တြင္ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္၊ မီးေက်ာင္းတက္ေက်းရြာႏွင့္ ေတာင္ေခ် ေက်းရြာၾကား ရန္ကုန္-စစ္ေတြသြားကားလမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္(၆၂/၃)ႏွင့္ (၆၂/၄)ၾကား ၌ ကားလမ္း၏ ဝဲ/ယာတြင္ AAအၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ ေထာင္ထားသည့္ မိုင္း ၅ လုံး ထပ္မံ၍ ေပါက္ကြဲခဲ့ရာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕သည္ အမ်ားျပည္သူအသုံးျပဳေနေသာ အဓိက ဆက္သြယ္သည့္ လမ္းမႀကီးေပၚတြင္အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူအထိတ္တလန႔္ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ဒုကၡေရာက္ေစရန္ အဖ်က္အေမွာက္လုပ္ငန္းမ်ားက်ဴးလြန္လ်က္ရွိမႈအေပၚဥပေဒႏွင့္ အညီ ဆက္လက္အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ ့မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရဲဇာနည္