Local News

အေျခခံပညာဆရာ/ဆရာမမ်ားကုိ ပညာေရး ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္္ ေက်ာင္းစိမ္းလုံခ်ည္ တစ္ထည္စီ ေထာက္ပံ့မည္

ပညာေရး၀န္္္ၾကီးဌာန ေအာက္ရွိ အေျခခံ ပညာေက်ာင္း မ်ား၊ ပညာေရး တကၠသုိလ္ေလ့ က်င့္ေရးအထက္တန္းေက်ာင္း မ်ား၊ ပညာေရး ေကာလိပ္ေလ့ က်င့္ေရး အလယ္တန္းေက်ာင္း မ်ားရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ ေက်ာင္းစိမ္းလုံခ်ည္တစ္ထည္စီ ေထာက္ပံ့မည္ဟု အေျခခံပညာဦး စီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဦးရဲလင္းျမင့္က ေျပာၾကား သည္။ဆရာတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၅,၀၀၀ တန္ဖုိးရွိ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာ နထုတ္ အသင့္၀တ္ေက်ာင္းစိမ္း ပုဆုိးတစ္ထည္၊ ဆရာမတစ္ဦး လွ်င္ က်ပ္ ၅,၀၀၀ တန္ဖုိးရွိ စက္ မႈ၀န္ႀကီးဌာနထုတ္ ေက်ာင္းစိမ္း ထဘီ(မခ်ဳပ္ရေသး)ႏွင့္ လုံခ်ည္ အထက္ဆင့္တစ္ခုစီ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဘတ္ဂ်က္မွ ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္သည္။

အေျခခံပညာဆရာ၊ဆရာမ မ်ားအတြက္ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာ သင္ႏွစ္ကစကာ ေက်ာင္း၀တ္စုံ ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး ပထမဆုံးေထာက္ ပံ့သည့္ႏွစ္တြင္ လုံခ်ည္အျပင္ အက်ႌစကုိ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ၀ယ္ ယူႏုိင္ရန္ ဆရာ၊ဆရာမတစ္ဦး လွ်င္ က်ပ္ ၅,၀၀၀ သီးသန္႔ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ လုံခ်ည္တစ္ ထည္စီသာေထာက္ပံ့ၿပီး ယခု ပညာသင္ႏွစ္တြင္လည္း လုံခ်ည္ တစ္ထည္စီသာ ေထာက္ပံ့မည္ ျဖစ္သည္။‘‘ပထမဆုံးေပးတဲ့ႏွစ္က ေတာ့ အက်ႌစအတြက္ေငြ ၅,၀၀၀ သီးသန္႔ေပးတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ေတာ့ ဒါက အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ လည္းနည္းေတာ့ တျခားအက်ိဳးရွိ မယ့္ ပညာေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ဒီေငြကုိ သုံးလုိက္တာမ်ိဳးေပါ့’’ ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးဦးသန္းစုိးေအာင္က ရွင္းျပ သည္။

၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ရန္ ပုဆုိးအထည္ ၆၆,၄၀၀ ၊ ထဘီ ၃၃၃,၆၆၂ ထည္ တို႔ကုိ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက အမွတ္(၃)အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ ငန္းက မွာယူထားၿပီး ဇြန္လ ၁၅ ရက္မွ ဩဂုတ္ ၁၀ ရက္အတြင္း ခ႐ိုင္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားသုိ႔ အ ေရာက္ေပးပုိ႔ရန္ စီစဥ္ထားသည္။အစုိးရအဆက္ဆက္ က်န္း မာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကာကြယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ၀န္ ထမ္းမ်ားအတြက္ ၀တ္စုံေၾကး သီးျခား ေထာက္ပံ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ မွသာ အေျခခံပညာဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ေက်ာင္းစိမ္း ထဘီ၊ ပုဆုိးႏွင့္ က်ပ္ ၅,၀၀၀ စတင္ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက အခမဲ့ပညာေရးေဖာ္ေဆာင္သည့္အေနျဖင့္ ၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ကစတင္ကာ မူလတန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနထုတ္ ေက်ာင္း ၀တ္စုံတစ္စုံစီေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ မူလတန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အား ေက်ာင္း၀တ္စုံအစား ဗလာ စာအုပ္ေျခာက္အုပ္ ေျပာင္းလဲ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။

About the author

လက္ခတ္သံ