“ဆင္းရဲသားမ်ားအား ရဲစခန္းမ်ားမွ လြယ္္ကူစြာ တိုင္ခ်က္္ ဖြင့္မ​ေပး”ဟုဆို

Posted on

ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းအခ်ိဳ႕မွာ ေငြေၾကးရွိသူမ်ားမွ အမႈဖြင့္လွ်င္ လြယ္ကူစြာတိုင္ခ်က္ အမႈဖြင့္ေပးၿပီး၊ ဆင္းရဲသူမ်ားမွ အမႈဖြင့္လွ်င္ မဖြင့္ေပးတဲ့ျဖစ္စဉ္ေတြရွိေနေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဥပေဒခ်ဳပ္မွ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ရွင္းလင္းပြဲႏွင့္ ၾကန္႔ၾကာမႈခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီအစိုးရလက္ထက္မွာ တရားေရး မ႑ိဳင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာင္းလဲခဲ့ပါၿပီ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ တရား႐ုံးသာမက ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ေတြလည္း ေျပာင္းလဲသင့္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ဒုကၡ၊ ျပႆနာေတြ ရဲကိုတိုင္တယ္။ရဲက ပိုက္ဆံရွိတဲ့သူေတြဆို လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ လက္ခံေပးေပမဲ့၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြကိုက်ေတာ့ မသိက်ိဳးကြၽန္ျပဳထားတာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ရဲသည္တိုင္ခ်က္အေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးသင့္တယ္။ ၿပီးမွ ဥပေဒဌာနကို ေရာက္ပါတယ္။ အႀကံဥာဏ္ေပးတယ္၊ ၿပီးမွ တရား႐ုံးေရာက္တယ္။ ရဲစခန္းက အမႈမဖြင့္ေပးလို႔ တိုင္ၾကားစာေတြ ကြၽန္ေတာ့္ဆီ တစ္လကို (၂) ႀကိမ္ေလာက္ ေရာက္ေနတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၊ လုံ/နယ္ဝန္ႀကီး၊ ဥပေဒခ်ဳပ္နဲ႔ညႇိႏႈိင္းၿပီး အဲဒီလိုျဖစ္တဲ့ ရဲစခန္းေတြကို စစ္ေဆးဖို႔ အစီအစဉ္ရွိတယ္” ဟုပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးအုန္းျမင့္က ေျပာသည္။

“အမႈကျဖစ္စဉ္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု မတူၾကဘူး၊ တပ္ဖြဲ႕ဝင္တိုင္းေတာ့ အဲဒီလိုမလုပ္ပါဘူး၊ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ထဲမွာလည္ းမဟုတ္တာလုတဲ့သူလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရဲအေရးမပိုင္တဲ့အမႈေတြ၊ အေၾကာင္းခ်င္းရာမစုံတဲ့အမႈေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုေပၚေပါက္ရင္ေတာ့ ရဲစည္းကမ္းအရေရးယူပါတယ္။ အဓိကေတာ့ စခန္းမွဴးေတြမွ ာတာဝန္ရွိပါတယ္” ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးမွ ဦးစီးအရာရွိ (ပထမတန္း) ဒုရဲမွဴးႀကီးေဇာ္မင္းေအာင္က ေျပာသည္။

တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအစီအစဉ္အားအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအစီအစဉ္အရ ျမန္ျမန္စစ္ေဆး၍ရေသာအမႈဆိုလွ်င္ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ပါက (၂)လ၊ တရားမမႈျဖစ္ပါက(၃)လ၊ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေသာအမႈျဖစ္ပါက ရာဇဝတ္မႁဳၹစ္ပါက (၆) လ၊ တရားမမႈျဖစ္ပါက (၁) ႏွစ္၊ ရႈတ္ေထြးေသာအမႈျဖစ္ပါကရာဇဝတ္မႈျဖစ္ပါက (၉) လ၊ တရားမအမႈျဖစ္ပါက (တစ္ႏွစ္ခြဲ) ခန္႔ အခ်ိန္ဇယား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ref: စူးရွ (i see media)