ႏိုင္ငံေတာ္္သမၼတ၏ အဆိုျပဳခ်က္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္က ပယ္္ခ်

Posted on

ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားအတြင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ့စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဝန္ႀကီးဌာန (အသစ္) တစ္ခု ထပ္မံ တို႔ခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ဆိုေသာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးထံသို႔ ေပးပို႔လာသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏အဆိုျပဳခ်က္ကို ယေန႔ က်င္းပသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕မခံဘဲ ပယ္ခ်လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အျခားေသာ တိုင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တို႔တြင္ ယင္းအဆိုျပဳခ်က္ကို လက္ခံကာ ဝန္ႀကီးအသစ္မ်ားကို ပင္ ခန္႔ထားသြားရန္စီစဉ္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ရခိုင္လႊတ္ေတာ္တြင္မူ ကိုယ္စားလွယ္ ၄ပုံ ၃ပုံ နီးပါးက လက္မခံဘဲ ကန္႔ကြက္ ခဲ့သည့္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ့စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဝန္ႀကီးဌာန အသစ္ ဖြဲ႕ေရးမွာ ပ်က္ျပယ္သြားသည့္ အေျခအေနေရာက္သြားသည္။

ယေန႔ က်င္းပသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက သမၼတ၏ အဆိုျပဳလာမႈကို ဖတ္ၾကားကာ သေဘာတူ၊ မတူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ကန္႔ကြက္သူ ရွိသျဖင့္ မဲခြဲရာ ေထာက္ခံမဲ ၁၃ မဲ၊ကန္႔ကြက္မဲ ၂၂ မဲ ရွိခဲ့သည္။ကန္႔ကြက္သူမ်ားသျဖင့္ သမၼတ၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ေျမာက္ဦး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းသာစိန္က’’ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသစ္ဟာ နဂိုကတည္းက ေျပာခဲ့တယ္ေလ၊ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ အမ်ားႀကီးမထားဘူး။ ဒုတိယဝန္ႀကီးေတြကိုလည္း အမ်ားႀကီး မထားဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ ကုန္မယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္ေလ။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေဆာင္ရြက္ေပးလိုက္တဲ့ သေဘာပါ။ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု ထပ္တိုးရင္ ဝန္ႀကီးကို အေဆာင္အေယာင္၊ လစာ ဒါေတြ ေပးရမယ္ေလ။ ဒီဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အလုပ္ကို ရွိထားၿပီး ဝန္ႀကီတစ္ပါပါး ကို ကိုင္ခိုင္းလိုက္လည္း ျဖစ္တာပါပဲ။ ေနာက္ၿပီး အခ်ိန္ကာလကလည္း ၁ ႏွစ္ေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့တာေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာန အသစ္ ဖြဲ႕တာက မလိုဘူး ထင္ပါတယ္ “ ဟု ေျပာသည္။

လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၊ တိုင္းရင္းသားဝန္ႀကီးအပါအဝင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ၇ ဦးရွိသည္။

ref:ဇြဲခန္႔ (i see media)