ရခိုင္တိုင္းရင္းသားအမ်ားစု သည္ AA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ ကို ေထာက္ပံ့ေနသျဖင့္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပး ရန္ စကၤာပူ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး ထုတ္ျပန္

Posted on

စကၤာပူႏိုင္ငံမွာ႐ွိေနတဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြက ဥပေဒလိုက္နာၾကၿပီး အခြန္လည္းပံုမွန္ေဆာင္ၾကတယ္လို႔ စင္ကာပူျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း သိရပါသည္။သို႔ရာတြင္ က်န္တဲ့လူအားလံုးရဲ႕အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ရခိုင္ လူနည္းစုက အေရာင္ဆိုးတဲ့ျဖစ္ရပ္မျဖစ္ေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ေန ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

စံုစမ္းေတြ႔႐ွိမႈ တြင္ လူစုေနတဲ့လူေတြထဲကတစ္ေယာက္ သည္ AA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ရဲ႕ အဓိကေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္နဲ႔ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ေနတယ္လို႔ သိရၿပီး(AA) ကိုယ္စား စကၤာပူေရာက္ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြကို စုစည္းၿပီး AA အတြက္ ရန္ပံုေငြစုေဆာင္းေနတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။သူတို႔အတြက္ တိုက္ေပးမယ့္ ယံုၾကည္ရတဲ့ တပ္မေတာ္တစ္ခုကို လိုအပ္လို႔ အမ်ိဳးသားေရးရန္ပံုေငြအေနနဲ႔ေပးၾကဖို႔ စကၤာပူေရာက္ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြကို တိုက္တြန္းေနတယ္လို႔လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွပါဝင္ပါတယ္။

စကၤာပူႏိုင္ငံကို လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအေနနဲ႔သံုး ၍ ျမန္မာအစိုးရကို ဆန္႔က်င့္တိုက္ခိုက္ ဖို႔ ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံလုပ္ေနသည့္ ရခိုင္မ်ားကို ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပေတာ့မယ္လို႔ စကၤာပူျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယမန္ေန႕ဗုဒၶဟူးေန႕က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ စကၤာပူႏိုင္ငံေရာက္ေနတဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံသားတခ်ိဳ႕စုၿပီး စကၤာပူေရာက္ျမန္မာအသိုက္အဝန္းကလူတခ်ိဳ႕ကို အင္အားစုစည္းေနတယ္လို႔ စံုစမ္းေတြ႔႐ွိတယ္လို႔ ပါဝင္ပါတယ္။

ေထာက္လွမ္းထားတဲ့လူတိုင္းက မၾကာေသးခင္က စကၤာပူႏိုင္ငံမွာက်င္းပခဲ့တဲ့ AA နဲ႔ULAတည္ေထာင္ျခင္း ၁၀ ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားမွာ ပါဝင္ခဲ့ၾကတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

အဲဒီအခမ္းအနားမွာAA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္က ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြကို ညီၫြတ္ၾကဖို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အစိုးရကို လက္နက္ကိုင္တြန္းလွန္ရာမွာ ပါဝင္တိုက္ခိုက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့တဲ့တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္တဲ့ဗီဒီယို တစ္ခုကိုလည္း ျပသခဲ့ပါတယ္။

လံုျခံဳေရးစိုးရိမ္ရတဲ့လ ႈပ္႐ွားမႈေတြမွာပါဝင္တယ္လို႔ေတြ႔ရတဲ့လူေတြအတြက္ ျပည္ဝင္ခြင့္အခြင့္အေရးေတြအားလံုးကို ႐ုတ္သိမ္းသြားမွာျဖစ္ၿပီး စကၤာပူ ကေနႏွင္ထုတ္သြားမယ္လို႔ စကၤာပူဘက္က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။