“အခ်င္းခ်င္းအျပဳတ္္ တိုက္မည္ အျပတ္ရွင္းမည္ ဆိုၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္မွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သမိုင္းတြင္ အရုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္သည္”ဟု သူရဦးေရႊမန္းေျပာ

Posted on

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား သည္ ရန္သူ ၊ ရန္ဘက္မ်ား မဟုတ္ၾကဘဲ ႏိုင္ငံအက်ိဳး ျပည္သူ႕အက်ိဳးအတြက္ ေရွ႕ရႈေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး မိတ္ဖက္၊ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ားသာျဖစ္သည္ဟုခံယူထားေၾကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္း အျပဳတ္တိုက္မည္ အျပတ္ရွင္းမည္ဆိုၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္မွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ အရုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ သူရဦးေရႊမန္းက ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္တြင္ေျပာသည္။

ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဝါတိုးရပ္ကြက္၊ စည္ပင္သာယာလမ္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီရံုး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ သူရဦးေရႊမန္းက ယင္းသို႕ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီသည္ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳး၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ဆိုလ်ွင္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၊မည္သည့္ပါတီ၊ မည္သည့္အဖြဲ႕ အစည္းႏွင့္မဆို ညိွႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္
ေၾကာင္း၊တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရလ်ွင္္ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳး၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ေရွ႕ရႈ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳဘဲ မိမိအတြက္သာ ေရွ႕ရႈ႕လုပ္ေဆာင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ ပါတီ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလက္တြဲျခင္း ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ၎ကဆိုသည္။

ႏိုင္ငံ့အက်ိဳး၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးႏွင့္ မိမိတို႔ပါတီအက်ိဳး ယွဥ္လာလ်ွင္ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳး၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ခံယူထားေၾကာင္း၊လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္မွစ၍ သမိုင္းစဥ္တေလ်ာက္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာပါတီမ်ားသည္ ” ငါနွင့္မတူ ငါ့ရန္သူ” ဟူ၍ ပါတီအခ်င္းခ်င္း ရန္သူရန္ဘက္သဖြယ္ သေဘာထားၾကသည္မ်ား ရွိေၾကာင္းလည္း သူရဦးေရႊမန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ref:The Ladies News