နန္ ့စီးေအာင္ ပူးေပါင္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ ႏို္င္ငံသား စီစစ္ေရးကဒ္ အတုကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ဘဂၤါလီ တစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိ

Posted on

ကခ်င္ၿပည္နယ္ မိုးညွင္းၿမိ့ဳနယ္အဝင္ နန္ ့စီးေအာင္ ပူးေပါင္း စစ္ေဆးေရးဂိတ္မွ ပူးေပါင္းအဖြဲ ့သည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိရာ အေဝးေၿပး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပၚတြင္ လိုက္ပါလာသူ ဘဂၤါလီတစ္ဦးအား နိဳင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ၿဟး အတုႏွင့္ေတြ ့ရွိသၿဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဇူလိုင္လ(၁၃)ရက္ေန ့(၁၁)နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ မိုးညွင္းၿမိ့ဳနယ္အဝင္ နန္ ့စီးေအာင္ ပူးေပါင္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ မိုးညွင္းၿမိ့ဳနယ္ လူဝင္မွဳႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ၿပည္သူ ့အင္ထမ္းဦးစီး႒ာန၊ ဦးစီးမွဴးဦးစိုးသူႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ပူးေပါင္းအဖြဲ ့ႏွင့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ယာဥ္ေမာင္း ဦးသန္းနိဳင္ဝင္းေမာင္းႏွင္လာေသာ 2Q/*****၊ မေနာတံခြန္ အေဝးေၿပး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပၚတြင္ လိုက္ပါလာေသာ ဦးေဇာ္မင္းထြန္းႏွင့္ ဦးေမာင္ေမာင္တင္(ခ) မိုဟာမက္ေဂ်ာ္လာ(ဘဂၤါလီ)တို ့ႏွစ္ဦးအား မသကၤာဖြယ္ေတြ ့ရွိရသၿဖင့္ ၿမိ့ဳနယ္(ဝလက)ရံုးသို ့ေခၚေဆာင္၍ သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ စစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။

စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္အရ ေမာင္ေဇာ္မင္းထြန္း ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ နိဳင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ၿဟးအမွတ္ LKA-၀၃၂၂၆၀ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာႏွင့္ဆက္သြယ္ေမးၿမန္းခဲ့ရာ မွန္ကန္မွဳရွိေသာ္လည္း ဦးေမာင္ေမာင္တင္(ခ)မိုဟာမက္ေဂ်ာ္လာ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ၁၂/ဥကတ(နိဳင္) ၀၄၅၄၄၇ ႏွင့္ ပတ္သက္၍သက္ဆိုင္ရာသို ့ဆက္သြယ္ေမးၿမန္းခဲ့ရာအတု ၿဖစ္ေၾကာင္းေတြ ့ရွိရသၿဖင့္ ဒုတိယၿမိ့ဳနယ္(လဝက)ဦးစီးမွဴး ဦးဝင္းဝင္းထူးမွတရားလိုၿပဳလုပ္၍ ဦးေမာင္ေမာင္တင္(ခ)မိုဟာမက္ေဂ်ာ္လာ အား အမွဳဖြင့္တိုင္ၾကားခဲ့သည္။

ထို ့ေၾကာင့္ ဦးေမာင္ေမာင္တင္(ခ) မိုဟာမက္ေဂ်ာ္လာ၊ (၃၉)ႏွစ္၊ (ဘ)ဦးေမာင္ၿဖဴ(ခ)ဦးအဘူေဆာ္ရြက္ ရြာႀကီးရြာ ေရခ်မ္းၿပင္အုပ္စု စစ္ေတြၿမိ့ဳနယ္ ေနထိုင္သူအား မိုးညွင္းၿမိ့ဳမရဲစခန္းမွ (ပ)၁၂၁/၂၀၁၉ ပုဒ္မ ၄၂၀/၄၆၈ ၿဖင့္ အမွဳေရးဖြင့္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ref:EPN