ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္္ခိုင္္ ၿဖိဳးပါတီမွ တင္္သြင္းသည့္ မီတာခ တိုးျမွင့္ေကာက္ခံျခင္း ဆိုင္းငံ့ေပးေရးအေရးႀကီးအဆို ပယ္္ခ်ခံ လိုက္ရ

Posted on

မီတာခ တိုးျမွင့္ေကာက္္ခံ သည့္္ ကိစၥအား ဆိုင္းငံ့ေပးေရး အဆိုကို ယေန႔ ျပည္္သူ ႔လႊတ္ေတာ္္ အစည္းအေ၀း တြင္ တင္္ သြင္းျခင္း မခံရပဲ ပယ္္ ခ်လိုက္ေၾကာင္း မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္္ မွ လႊတ္ေတာ္္ ကိုယ္္စားလွယ္္ ေဒါက္္တာ ေမာင္္သင္းက ေျပာသည္္။

“အဲ့ဒီတင္သြင္းလိုက္္ တာကို ပယ္္ ခ်လိုက္္တယ္္။ ပယ္္ခ်လိုက္္တယ္္ ဆိုတာကို ညႊန္္ခ်ဳပ္္ က လာေျပာတာေပါ့ေနာ္္ ။ဘာေၾကာင့္ ပယ္ခ်လိုက္တယ္ဆိုတာ ဒီကိစၥဟာ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ရွင္းလင္းရန္မလိုဆိုၿပီးေတာ့ ညႊန္ခ်ဳပ္က အဲ့လိုေျပာသြားတယ္”ဟု ေဒါက္တာ ေမာင္သင္းက ေျပာသည္။

ေဒါက္တာ ေမာင္သင္း တင္သြင္းမည့္ အဆိုသည္ ျပည္သူတိုင္းထမ္းေဆာင္ေနရသည့္ အခြန္အေကာက္မ်ား မ်ားေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ မီတာခမ်ားပါ တက္လာသည့္ အတြက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားႀကီးျမင့္သည့္ အတြက္ ျပည္သူမ်ားေန႔စဥ္ဘ၀ ေသာက မ်ားျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ဆိုင္းငံ့ေပးေရးအဆို ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာန က စီးပြားေရးလုပ္တဲ့ ဌာန မဟုတ္ဘူး။ျပည္သူအတြက္ အလုပ္လုပ္တဲ့ဌာန စီးပြားေရးလုပ္တယ္ဆိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ေလ ။ သူတို႔က သူတို႔ ပိုက္ဆံနဲ႔ လုပ္တာ ျပည္သူအခြန္အေကာက္နဲ႔ လုပ္ထားတာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႔ဆိုတာ ျပည္သူေတြ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိ ၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ဖို႔ပါ။အေရးႀကိးဆံုးက အဲ့ဒါပဲေလ”ဟု ေဒါက္တာေမာင္သင္းက ေျပာသည္။

ထို႔အတူ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာေနၿပီး ဆင္းရဲသည့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအား ထက္မံနွိပ္စက္ေနသည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ မီတာခႏႈန္းထားမ်ားကို ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ မွ စတင္၍ ျပင္ဆင္တိုးျမွင့္ေကာက္ခံလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ျပင္ဆင္ တိုးျမွင့္ေကာက္ခံသည့္ အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအခ်ိဳ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

credit:The Fifth Wave