ကမာၻေပၚ တြင္္ အာဟာရမျပည့္္ အငတ္္ ေဘးႀကံဳခဲ့သူ (၈၂၁) သန္း႐ွိဟု ကုလသမဂၢ အစီရင္္ခံစာ ထုတ္ျပန္္ခဲ့

Posted on

(၂၀၁၈) ခုႏွစ္္ တြင္္ ကမာၻ တစ္္၀န္းလံုး အငတ္္ေဘးႀကံဳခဲ့သူ (၈၂၁) သန္း႐ွိ တယ္္လို႔ ကုလသမဂၢ က တနလၤာေန႔ မွာ ထုတ္ျပန္္ တဲ့အစီရင္ခံစာမွ ာပါ၀င္္ ပါတယ္္။

ဒါဟာ (၃) ႏွစ္္ ဆက္္တိုက္္ ျမင့္္တက္္ ခဲ့တာပါ။

ဆယ္္စုႏွစ္္ ခ်ီအငတ္္ ေဘးႀကံဳေတြ႔သူဦးေရက်ဆင္းခဲ့ၿပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ စစ္ပြဲေတြေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္လာတဲ့အငတ္ေဘးေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ အာဟာရမျပည့္တဲ့လူဦးေရစတင္ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။

အငတ္ေဘးႀကံဳတဲ့လူဦးေရမ႐ွိဖို႔ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ဆံုးထားၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ကုလသမဂၢေရ႐ွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြထဲမွာပါ၀င္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အငတ္ေဘးႀကံဳတဲ့လူမ႐ွိတဲ့ကမာၻျဖစ္လာေအာင္လုပ္ဖို႔ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ျပင္းထန္တဲ့စိန္ေခၚမႈေတြရင္ဆိုင္ေနရတယ္လို႔ ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာမွာပါ၀င္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ အာဟာရမျပည့္တဲ့လူ ၈၁၁ သန္း႐ွိခဲ့ရာကေန ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ေနာက္ထပ္ ၁၀ သန္းျမင့္တက္ခဲ့တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

၂၀၃၀ အကုန္မွာ အငတ္ေဘးႀကံဳတဲ့လူမ႐ွိဖို႔ရည္မွန္းခ်က္ကို ျပည့္မီမွာမဟုတ္ဘူး လို႔ အစီရင္ခံစာမွာပါ၀င္တဲ့ ကမာၻ႔အစားအစာအစီအစဥ္(WFP)အႀကီးအကဲ ေဒးဗစ္ ဘီစ္ေလက ေျပာပါတယ္။

ဒါေကာင္းတဲ့အခ်က္မဟုတ္ဘူး။ အစာမ႐ွိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး ဘာမွျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး လို႔လည္း ဘီစ္ေလက ေျပာပါတယ္။

အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔ေတြက အငတ္ေဘးႀကံဳတာကို အသံုးခ်ၿပီး လူ႔အသိုက္အ၀န္းေတြၾကားထဲေသြးခြဲဖို႔နဲ႔ လူသစ္စုေဆာင္းဖို႔ အစားအစာေထာက္ပံ့ေပးေနၾကတယ္လို႔လည္း ဘီစ္ေလက သတိေပးပါတယ္။

credit:The Fifth Wave