ကမၻာေပၚရွိ မည္သည့္ ေဒသမဆို ခ်က္ျခင္းသြားေရာက္၍ ဗုံးၾကဲနိုင္တဲ့ ကိုယ္ေပ်ာက္္ေလယာဥ္ (B -2) အေၾကာင္း

Posted on

ကမၻာေပၚရွိ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဗုံးၾကဲေလယာဥ္မ်ားတြင္ တန္းေၾကး အျမင့္ဆုံး ဒီဇိုင္းလက္ရာ အေကာင္းမြန္ဆုံးကိုျပပါဆိုလၽွင္ USရဲ႕ B-2ကိုျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ B-2 ကို USရဲ့နာမည္ေက်ာ္ေလယာဥ္ဒီဇိုင္းပညာရွင္ ဂ်က္နိထေရာ့ပ္က ေရးဆြဲေပးခဲ့ၿပီ Northrop Grummanကုမၼဏီမွ 1989ခုႏွစ္ထုတ္လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ B-2ရဲ့ကိုယ္ထည္ကို တိုက္ေတနီယံသတၱဳမ်ားျဖင့္တည္ေဆာက္ထားကာ ရန္သူ႔ေရဒါဖမ္းယူမႈမွကင္းေဝးေစရန္ Ferrite Baseသတၱဳမ်ားျဖင့္ဖုံးအုပ္ထားၿပီ ကမၻာေပၚရွိမည္သည့္ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္မဆိုေက်ာ္လြားနိင္ပါတယ္။

အလိုအေလ်ာက္ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွစ္မႈစနစ္ ပစ္မွတ္ရွာေဖြရာမွာလဲComputerစနစ္ျဖင့္ရွာေဖြေပးေသာစနစ္စတဲ့Softwareပိုင္းဆိုင္ရာျဖင့္သာလုပ္ေဆာင္ရေသာေၾကာင့္ ေလယာဥ္မႉးႏွစ္ဦးသာလိုအပ္ၿပီ ကမၻာေပၚရွိမည္သည့္ေဒသမဆိုသြားေရာက္တိုက္ခိုက္နိင္ကာ ေလေၾကာင္းရန္ေရဒါစနစ္မ်ားမေထာက္လွမ္းနိင္ဘဲ ဟုပင္တင္စားထားၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္မ်ားရဲ့ အႏၲရာယ္ကိုေတာ့ သတိထားရၿပီ B-2တစ္စီးလၽွင္ လက္ရွိေစ်းႏူန္းအရ(၂.၁)ဘီလ်ံထိတန္းေၾကးျမင့္မားလြန္းကာ အနီးကပ္ဆုံးမိတ္ေဆြနိင္ငံျဖစ္ေသာၿဗိတိန္နိင္ငံကိုေတာင္ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳေသာအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။

General Electronic F-118အမ်ိဳးအစားအင္ဂ်င္ေလးလုံးတပ္ဆင္ထားၿပီ ၆၉၀၀မိုင္ထိစစ္ဆင္နိင္ကာ အရံဆီတိုင္ကီပါဝင္ပါကမိုင္၁၂၀၀၀ထိစစ္ဆင္နိင္ပါတယ္။

အျမင့္ေပ၅၀၀၀၀ အထိပ်ံသန္းနိုင္ကာ 230kgရွိၿပီအဖ်က္စြမ္းအားႀကီးမားေသာMk-82 GPSလမ္းညႊန္ဗုံး အလုံး ၈၀ ၊ 1100kgရွိေသာB-83 Nuclearဗုံး ၁၆ လုံး၊ ေျမျပင္ေျမေအာက္ပစ္မွတ္မ်ားပါဖ်က္စီးနိင္ေသာGPSလမ္းညႊန္GBU-57A/Bဗုံးအမ်ိဳးအစား ၂ လုံး ၊ အဆင့္ျမင့္Cruise Missileျဖစ္ေသာATGM-129(၁၆)စင္း ၊ စတဲ့အဖ်က္စြမ္းအားႀကီးမားေသာလက္နက္စနစ္မ်ားတပ္ဆင္ထားပါတယ္ ။

အမွားပါကစာေရးသူ၏အားနည္ခ်က္သာ #သူရ #MWO Myanmar-Weapons-Observers