ဥေရာပ သမိုင္းကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည့္ စစ္ဘုရင္ႀကီး နပိုလီယန္

Posted on

နပိုလီယန္ ဘိုနာပတ္ (အဂၤလိပ္: Napoléon Bonaparte) (၁၇၆၉ – ၁၈၂၁) သည္ ဥေရာပ သမိုင္းကို ေျပာင္းလဲေစနိုင္ ခဲ့သည့္ ျပင္သစ္ ဘုရင္ ျဖစ္သည္။ ၁၇၆၉ ဩဂုတ္ (၁၅) တြင္ ေမြးဖြားခဲ့၍ ၁၈၂၁ ေမ(၅) တြင္ ေသဆုံးခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ပထမ ျပင္သစ္အင္ပါယာ၏ ဧကရာဇ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ငယ္ဘဝ

ေကာ္စီကာ ကၽြန္းတြင္ မိခင္မုဆိုးမမွေမြးဖြားခဲ့ၿပီး မေမြးဖြားမွီ ၁၅လ အလိုတြင္မွ ေကာ္စီကာကို ျပင္သစ္တို႔က သိမ္းပိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္က အျခားေသာ ေကာ္စီကာ မ်ိဳးခ်စ္မ်ားနည္းတူ ျပင္သစ္တို႔ကို ေတာ္လွန္ရန္ ဆႏၵရွိခဲ့ဖူးသည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ျပင္သစ္ဗိုလ္သင္တန္းတက္ေရာက္ ၿပီးေနာက္တြင္ ျပင္သစ္ အေျမာက္တပ္တြင္ အရာရွိအျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ့သည္။

ျပင္သစ္ေျမကို အဂၤလိပ္တို႔လက္မွ ျပန္လည္တိုက္ယူသည့္ နာမည္ေက်ာ္ ၁၇၈၃ တိုးလုံတိုက္ပြဲတြင္ ၎၏ အေျမာက္တပ္ကို ဦးေဆာင္ၿပီး အသက္ငယ္ငယ္ႏွင့္ ေကာင္းစြာအစြမ္းျပနိုင္၍ ဗိုလ္မႈးႀကီးရာထူးသို႔ တိုးျမႇင့္ ခန႔္ထားခံရၿပီးေနာက္ နာမည္ရလာခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲမ်ား

၁၇၉၆ အီတလီကိုသိမ္းပိုက္ရန္ခ်ီတက္သည့္ တပ္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အသက္ ၂၇အရြယ္နပိုလီယန္က ဦးေဆာင္ရသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစကာ ေနာင္ဥေရာပတြင္ တိုက္သည့္ စစ္ပြဲမ်ားကို လက္တြဲတိုက္မည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ စတင္ကာတြဲဖက္မိျခင္းျဖစ္သည္။ အီတလီတိုက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း စြမ္းစြမ္းတမံ ဦးေဆာင္သျဖင့္ ပို၍နာမည္ေက်ာ္ၾကားလာသည္။

အီတလီမွျပန္လာၿပီးေနာက္ ၁၇၉၈တြင္ အီဂ်စ္ကို တိုက္ခိုက္ရန္ ခ်ီတက္သြားျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္မကိုက္ပဲ စစ္နိုင္ေသာ္နိုင္ျငား အက်ိဳးမရွိသည့္အျပင္ မ်ားစြာေသာ စစ္သည္တို႔မွာ ျပင္းထန္ဆိုးရြားေသာ အီဂ်စ္၏ရာသီဥတု၊ ေရာဂါဘယ ႏွင့္ ေရတပ္တြင္ အင္အားႀကီး အဂၤလိပ္တို႔ရန္ အစရွိသည္တို႔ေၾကာင့္ အက်အဆုံးမ်ားခဲ့ရသည္။

အေျခအေနမဟန္သည့္ နပိုလီယန္လည္း တစ္ကိုယ္တည္း ကိုယ္လြတ္႐ုန္းကာ သေဘၤာတစ္စင္းတည္းျဖင့္ ျပင္သစ္သို႔ ျပန္လာရသည္။ ျပင္သစ္ေရာက္ေသာ္ ပါရီလူထုက အီဂ်စ္မွ အရႈံးကိုလ်စ္လၽွဴရႈၿပီး အီတလီမွေအာင္ျမင္မႈတို႔ကိုသာ တဖြဖြေျပာၿပီး သူရဲေကာင္းသဖြယ္ ခ်ီးေျမႇာက္သျဖင့္ နိုင္ငံေရးေလာကတြင္ပါ ေနရာရလာၿပီး ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး ႏွင့္ အာဏာသိမ္းပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ နိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲမွတစ္ဦးျဖစ္လာေတာ့သည္။

မၾကာမွီတြင္ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီး အသက္ ၃၀ အရြယ္တြင္ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ လူထုေတာင္းဆိုေသာ လိုလားခ်က္မ်ားကို အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္ ထည့္သြင္းေပးထားနိုင္သည့္ အတြက္ နပိုလီယန္ကို အာဏာရွင္ဟု မျမင္နိုင္ပဲ သူရဲေကာင္းအျဖစ္သာ ဆက္လက္ကိုးစားခဲ့ၾကသည္။

အာဏာရၿပီးေနာက္တြင္ တိုင္းျပည္ကို အေရးပါသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တရစပ္ေဆာင္ရြက္သည္။ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ ကိုတည္ေထာင္ေပးသည္။ အလြန္ထင္ရွားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမွာ နပိုလီယန္ဥပေဒ (Code Napoleon) ျဖစ္သည္။ ယေန႔တိုင္ ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုဥပေဒကို မွီျငမ္းေနစဲျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္နယ္နိမိတ္ကို ေက်ာ္ကာ ဥေရာပ နိုင္ငံမ်ားကို သိမ္းယူသည္။ တိုက္တိုင္းနိုင္သျဖင့္ ျပင္သစ္တပ္ကို ယွဥ္နိုင္သူမရွိေတာ့ေပ။ ထိုေၾကာင့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ဥေရာပ ေျမပုံတြင္ ျပင္သစ္ပိုင္နယ္က်ယ္ျပန႔္လာသည္။

ဧကရာဇ္ နပိုလီယန္

၁၈၀၄တြင္ မိမိကိုယ္ကို ဧကရာဇ္အျဖစ္ေၾကျငာကာ ညီအစ္ကိုမ်ားကို ဥေရာပ ၃ နိုင္ငံတြင္ ဘုရင္ခံအျဖစ္ ခန႔္အပ္ခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရး၏အႏွစ္အရသာမ်ားကို မထိခိုက္ဟု အမ်ားက ထင္ျမင္ယုံၾကည္သျဖင့္ သမၼတနိုင္ငံထူေထာင္လိုသူမ်ားက အေရးတယူ မကန႔္ကြက္ဝံ့ၾကေပ။

ျပည္တြင္းတြင္ ဆန႔္က်င္သူ မရွိေသာ္လည္း ျပည္ပတြင္မူ သိမ္းပိုက္နယ္ေျမမ်ားမွာ ၿငိမ္သက္လွသည္မရွိေပ။ အျမဲပင္ ပုန္ကန္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။ ၁၈၀၂တြင္ အဂၤလန္ႏွင့္ ေအမီယန္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုကာ စစ္ေျပၿငိမ္းသည္။ တစ္ႏွစ္သာ ခံၿပီးအဂၤလန္ႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားက ျပင္သစ္ကို စစ္ေၾကျငာၾကျပန္သည္။ ၾကည္းတပ္တြင္ အစဥ္အလာအတိုင္း နပိုလီယန္၏ ျပင္သစ္တပ္မ်ား ခ်ိမ့္ခ်ိမ့္သည္း ေအာင္ပြဲခံေသာ္လည္း ပင္လယ္တြင္ ေရတပ္အင္အား ေတာင့္တင္းသည့္ အဂၤလန္တို႔အား ၁၈၀၅ ထေရာ္လဖာတိုက္ပြဲတြင္ အႀကီးအက်ယ္ရႈံးရသည္။

ေနာက္ေျခာက္ပတ္တြင္ ဩစတီးယား ႏွင့္႐ုရွားႏွစ္နိုင္ငံ တပ္ေပါင္းစုကို ဩစတာလစ္တြင္ နိုင္ေသာ္လည္း အက်ိဳးမထူးေတာ့ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ အဂၤလန္တို႔ ဗိုလ္စြဲၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ျပင္သစ္တို႔မွာ မ်ားစြာနစ္နာရေလသည္။ ၁၈၀၈တြင္ အိုေဗရီယန္ကၽြန္းသို႔ မလိုအပ္ပဲျပင္သစ္တပ္မ်ားကို ပို႔ၿပီးတပ္စြဲထားေစျခင္းျဖင့္ အမွားတစ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္လိုက္ေသးသည္။

ထို႔ျပင္ အေရးပါသည့္ သမိုင္းျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ အေမရိကရွိ ျပင္သစ္ပိုင္ လူဝီစီယားနားျပည္နယ္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုထံ ေရာင္းခ်ပစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လူဝီစီယားနားျပည္နယ္သည္ ဧရိယာ စတုရန္းမိုင္ ၅ေသာင္းေက်ာ္ က်ယ္သည့္ နယ္ေျမျဖစ္သည္။

အရႈံးမ်ား

အႀကီးဆုံးေသာ ျပင္သစ္တို႔၏ ဆုံးရႈံးမႈႏွင့္ နပိုလီယန္၏ အမွားမွာ ႐ုရွားသို႔ခ်ီတက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၈၀၇တြင္ ႐ုရွားဇာဘုရင္ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ္လည္း ၁၈၁၂တြင္ ႐ုရွားကိုတိုက္သည္။ ႐ုရွားတပ္မ်ားက နပိုလီယန္တပ္ကို ရင္ဆိုင္တိုက္သည္မရွိပဲ ေရွာင္ရွားသြားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပင္သစ္တပ္မ်ားမွာ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ထိ အခက္အခဲႀကီးႀကီးမားမား တစ္စုံတစ္ရာမေတြ႕ပဲ ခ်ီတက္သြားနိုင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေမာ္စကိုမွာ ႐ုရွားတို႔မီးတိုက္ကာ ခ်န္ခဲ့သျဖင့္ အႀကီးအက်ယ္ ဒုကၡေရာက္ေတာ့သည္။ ေမာ္စကိုတြင္ တပ္ခ်ကာ ႐ုရွားမွစစ္ေျပၿငိမ္းရန္ ကမ္းလွမ္းသည္ကို ငါးပတ္တိတိ ေစာင့္ေသာ္လည္း အက်ိဳးမထူးေတာ့သျဖင့္ တပ္ေခါက္ျပန္ရန္ ဆုံးျဖတ္သည္။

သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ေႏွာင္းေလၿပီ။ ႐ုရွားတပ္မ်ား၊ ႐ုရွားေဆာင္းတြင္း၊ ရိကၡာမလုံေလာက္သည့္ ဒဏ္မ်ားကို မရႈမလွခံစားရကာ ျပင္သစ္ျပန္အေရာက္တြင္ စစ္သည္ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းသာ က်န္ေတာ့သည္။ ဩစႀတီးယား၊ ပရပ္ရွား အစရွိသည့္ သိမ္းပိုက္ခံမ်ားအေနျဖင့္လည္း ယခုအခ်ိန္သည္ ျပင္သစ္တို႔ကို ေတာ္လွန္ရန္ အခ်ိန္ေကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သည့္အေလၽွာက္ ေတာ္လွန္ၾကသည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ ရင္ဆိုင္တိုက္သည့္ လိုက္ပဇ္တြင္ ျပင္သစ္တပ္မ်ား ထပ္မံအေရးႏွိမ့္သျဖင့္ အင္အားနည္းေၾကာင္း သိသာစြာ ေပၚလြင္သည္။ တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ကာ အီတလီအနီးရွိ အယ္လာဗ္ကၽြန္းသို႔ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ အပို႔ခံရသည္။

ထိုကၽြန္းမွ ၁၈၁၅တြင္ ထြက္ေျပးလာကာ ျပင္သစ္ျပန္ေရာက္ေသာ္ ျပည္သူတို႔က ဝမ္းပမ္းတသာ ႀကိဳဆိုၿပီး အာဏာျပန္အပ္ၾကသည္။ အာဏာရသည့္ႏွင့္ အျခားဥေရာပနိုင္ငံမ်ားကို စစ္ေၾကညာသည္။ အာဏာရၿပီး ရက္တစ္ရာတြင္ တိုက္ခိုက္ၾကသည့္ ဝါတာလူးစစ္ပြဲတြင္ ရႈံးသျဖင့္ ၿဗိတိသၽွတို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီးေနာက္ စိန႔္ဟယ္လင္နာ ကၽြန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခံခဲ့ရသည္။ စိန႔္ဟယ္လင္နာကၽြန္းတြင္ပင္ အက်ဥ္းသားအျဖစ္ ေနထိုင္သြားခဲ့ရၿပီး ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ ၁၈၂၁ တြင္ ကြယ္လြန္ရွာသည္။

ေသဆုံးျခင္းအေၾကာင္း

အစာအိမ္ကင္ဆာျဖင့္ ေသဆုံးသည္ဟု နပိုလီယန္၏ ဆရာဝန္၏ ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈမွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အာဆင္းနစ္အဆိပ္ျဖင့္ အသတ္ခံရသည္ဟု ယူဆလာၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ နပိုလီယန္ ေသဆုံးခါနီးဆံခ်ည္တို႔တြင္ အာဆင္းနစ္ပါဝင္ႏႈန္း အဆမတန္ ျမင့္မားေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၂၀၀၇ ႏွင့္ ၂၀၀၈ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈမ်ားအရ နပိုလီယန္သည္ ကေလးဘဝတည္းက သဘာဝအေလ်ာက္ အာဆင္းနစ္ဓာတ္သင့္ႏႈန္း မ်ားျပားခဲ့ၿပီး အစာအိမ္ကင္ဆာျဖင့္ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ရည်ညွှန်းကိုးကား

E. Hales, “Napoleon and the Pope”, (London:1962) pg 114
ကျော်စွာ(၁၀၀)-ဒေါက်တာသန်းထွန်း
Myanmar Wikipedia
Via:https://www.thutazone.net/