Article

“ကိုဆိုဗို” မိတၱဴဟာ ရခိုင္လား

ဟိုးလြန္ခဲ႔တဲ႔ရာစုႏွစ္ေတြ က လက္ရွိ ကိုဆိုဗိုဆိုတဲ႔ေနရာ. . .
ဆာဗီးယားတို႔ရဲ႕ပိုင္နက္နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး. . .အယ္လ္ေဘးနီးယားႏိုင္ငံနဲ႕
နယ္နိမိတ္ျခင္းထိစပ္ေနခဲ႔တယ္. . လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံလိုမ်ိဳးေပါ့

အယ္လ္ေဘးနီးယားမူဆလင္ေတြဟာ. . .
ဆာဗီးယားဘက္ကို အလုပ္လုပ္ကိုင္ဖို႔ စတင္ဝင္ေရာက္လာရာမွာ. .
၁၄ ရာစုေရာက္တဲ႔အခါ ကိုဆိုဗိုေဒသရဲ႕ အိမ္ေထာင္စု ၂၆၆၆ စုရွိတဲ႔အနက္. .
ဆာဗီးယားတို႔ဟာ ၉၆% ေက်ာ္နဲ႕ ေျပာင္းေရြ႕လာတဲ႔မူဆလင္ ၃% ေက်ာ္ရွိလာပါတယ္. .

ဒီအျဖစ္မ်ိဳးနဲ႕ဆင္တူစြာ ဘဂၤါလီေတြကို အဂၤလိပ္ကိုလိုနီက အလုပ္ခိုင္းဖို႔. . .
ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို ၁၈၂၄ ခုႏွစ္ေလာက္ကစတင္သြတ္သြင္းခဲ႔ပါတယ္. . .
ဒီဘဂၤါလီေတြဟာ. . ဘူးသီးေတာင္. .ေမာင္ေတာနယ္ေျမတစ္ဝိုက္မွာ. .
အေျခခ်ပါတယ္. . .၁၉၂၁ ဝန္းက်င္မွာ ဘဂၤါလီအေရအတြက္ဟာ. . .
၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေနပါၿပီ. .

ဆာဗီယားတို႔ရဲ႕ ကိုဆိုဗိုေဒသမွာ. . . ၁၈၇၁ ခုႏွစ္ေရာက္လာတဲ႔အခါ
အယ္လ္ေဘးနီးယားမူဆလင္ ေတြဟာ ၅၇% ထိတက္လာပါတယ္. .

ဒီေန႔ေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာ ေဒသမွာလည္း. . .
ယခင္ ၁၉၂၁ ဝန္းက်င္က ဘဂၤါလီရြာ ၇၅ ရြာရွိခဲ႔ရာမွ ၄၇၁ ရြာျဖစ္လာပါတယ္. .
ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အခ်ိဳးနဲ႕ျပန္ယွဥ္လိုက္ရင္. . . .
ဘဂၤါလီရာခိုင္ႏွဳန္းဟာ အဲေဒသရဲ႕ ၉၀% ေက်ာ္ျဖစ္ေနပါၿပီ. . .
တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ၉ % ေက်ာ္ေလာက္ပဲရွိပါေတာ့တယ္. .

၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ. . ကိုဆိုဗိုေဒသမွာ. . . အယ္လ္ေဘးနီးယားမူဆလင္ေတြဟာ ၈၁% ေက်ာ္ျဖစ္လာၿပီး. .
ေဒသခံဆာဗီယားေတြဟာ ၉ % ေက်ာ္ေလာက္ထိက်ဆင္းသြားပါေတာ့တယ္. .
မူကဆင္ေတြရဲ႕ ေမြးဖြားႏွဳန္းကိုဆာဗီးယားတို႔လိုက္မမွီတဲ႔အျပင္. .
လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚေစၿပီး. .အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္တာေၾကာင့္. .
ဆာ့ဗ္တို႔ဟာေနရပ္စြန္႔ခြါထြက္ေျပးၾကရပါတယ္. .

၁၉၉၆ ေလာက္မွာေတာ့ KLA ဆိုတဲ႔ အယ္လ္ေဘးနီးယားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ဟာ. . .
ကိုဆိုဗိုက ဆာဗီယားရဲကင္းေတြစခန္းေတြကိုေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းဝင္တိုက္ပါေတာ့တယ္. . .
ႏိုင္ငံတကာက. . .KLA ကိုေထာက္ခံခဲ႔ၾကပါတယ္. . . ဆာဗီယားအစိုးရနဲ႕စစ္တပ္ကို. .
လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္သူမ်ားအျဖစ္ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားနဲ႕ မူဆလင္အသိုင္းအဝိုင္းကပံုေဖာ္ၾကပါတယ္

မူဆလင္မ်ားဟာ ေဒသခံ ဆာဗီယားရြာမ်ားကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္း. .
အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားစသည္ျဖင့္ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လာတာေၾကာင့္. .
ဆာဗီယားေခါင္းေဆာင္ မီလိုဆီဗစ္ဟာ အယ္ေဗးနီးယားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခိုေအာင္းရာ. .
ရြာမ်ားကိုဝင္ေရာက္ရွင္းလင္းတိုက္ခိုက္ခဲ႔ပါတယ္. .

ဒီအခ်ိန္မွာ KLA တို႔ဟာ ကေလးသူငယ္အဖိုးအဖြားမ်ားကို ေရွ႕မွာထားအကာအကြယ္ယူၿပီး. . .
မီဒီယာအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႕ဖြလိုက္ၿပီး အေမရိကန္အပါအဝင္ အဂၤလိပ္တို႔ေပါင္းစုထားတဲ႔. .
ေနတိုး ၁၃ ႏိုင္ငံရဲ႕အကူအညီကိုရယူခဲ႔ပါတယ္. . .

ဒီလိုနဲ႕ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာ ကိုဆိုဗိုကို ကုလသမဂၢတပ္ေတြဝင္ေရာက္လာခဲ႔ၿပီး. . .
ဆာဗီယားတပ္ေတြဆုတ္ခြါေပးခဲ႔ရပါတယ္. . .၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ. .
ကိုဆိုဗိုေဒသကို. .ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ုပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ေၾကျငာေပးခဲ႔ရၿပီး. . .
၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ. . လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာသြားခဲ႔ပါတယ္. . .
ဒါက. .ဆာဗီးယားတို႔ရဲ႕ေဒသကို မူဆလင္ေတြသိမ္းယူသြားတဲ႔ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပါတယ္. .

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာေတာ့ မူဆလင္ ၉၂% ေက်ာ္ရွိလာၿပီး. . .
ေဒသခံဆာ့ဗ္ေတြဟာ ၁% ေက်ာ္ေက်ာ္ပဲရွိပါေတာ့တယ္. . .
ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ေလးအတြင္းမွာ. .ေျပာင္းလဲမႈျမန္ဆန္ခဲ႔ပါတယ္. . .

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္းဒီအတိုင္းပါပဲ. . . .
အခု ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာေဒသမွာ ဘဂၤါလီ မူဆလင္ ၉၀%
တိုင္းရင္းသားက ၉% ပဲရွိေနေတာ့တယ္. .

ဘာေၾကာင့္ ဘဂၤါလီေနာက္က မူဆလင္ကိုထည့္ထည့္ေရးေနရတာလဲ. . .
ဒါဟာခိုးဝင္ဘဂၤါလီျပႆနာပဲမဟုတ္လားလို႔ အစၥလာမ္မိတ္ေဆြမ်ားေစာတကတက္စရာရွိပါတယ္. .

ဆာဗီယားအေတြ႕အႀကံဳအရ Islamization ျပဳလုပ္တဲ႔အခါမွာ. . . ပထမအဆင့္က စိမ့္ဝင္ေနရာယူပါတယ္. . .လူအင္အားမ်ားလာတဲ႔အခါ ဒုတိယအဆင့္ နယ္ေျမခံလူထုနဲ႕လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡဖန္တီးပါတယ္. . .
တတိယမွာေတာ့ ေျပာင္းတင္းစြာစစ္ျပဳလာပါတယ္. . ဒီလိုစစ္ျပဳတဲ႔အခါမွာ လူ႔အခြင့္အေရး. .ဘာသာေရး. .လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ. ဒါေတြကိုဘမ္းျပတာကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္. .

ဒီေန႔လိုအခ်ိန္မွာ. . .ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံအပါအဝင္. . .
ထိုင္း မေလး အင္ဒိုတို႔ဟာ. . မူဆလင္ဘက္ကရပ္တည္ေပးတာကိုလည္း. .
ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္. .ထိုင္းႏိုင္ငံဟာဆိုရင္. . .သူတို႔ဆီမွာမိတဲ႔ ခိုးဝင္ဘဂၤါလီေတြကို. . .
ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ကို တိတ္တိတ္ေလးလာစြန္႔ပစ္တာမ်ိဳးေတြရွိေနတယ္လို႔. .သိရပါတယ္. .
အိမ္းနီးခ်င္းေကာင္းေတြရွိေနတယ္လို႔ေတာင္ အရြဲ႕ေျပာရမွာပါပဲ. .

ဆရာေဒါက္တာျမင့္သိန္းေရးခဲ႔ဖူးတာျပန္ေျပာရရင္. . ၂၀ ရက္မတ္လ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ Dhaka Tribune သတင္းစာပါ. . ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္ဟာ. . ဘူးသီးေတာင္. .ေမာင္းေတာနယ္ေျမမွာရွိတဲ႔
ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵခံယူၿပီး. . . ၎နယ္ေျမကို. . ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏိုင္ငံ အတြင္းသြတ္သြင္းသင့္ေၾကာင္း. .
သို႔မွသာ ဘဂၤါလီျပႆနာကိုေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း. .
ေရးသားထားတာကို သိရွိမွတ္သားဖူးပါတယ္. .

ဆိုေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဟာ. . . ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာ ေဒသကိုမ်က္ေစ့က်ေနတယ္ဆိုတာ. . .
သတိျပဳရမွာပါပဲ. . ဒီလိုပဲ. .Islamization အရ ပထမအဆင့္ လူေတြ စိမ့္ဝင္လာခဲ႔ၿပီးပါၿပီ. . .ဒါကိုမထိန္းထားႏိုင္ခဲ႔ပါဘူး. . . ဒုတိယ. . .ဆူပူအၾကမ္းဖက္လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡေတြဖန္တီးခဲ႔ပါၿပီ. . .
ေဒသခံတိုင္းရင္းသားရြာေတြကိုလည္း. .မီးရွိဳ႕လုယက္သတ္ျဖတ္ၿပီး. . . ေၾကာက္ရြံ႕ေရႊ႕ေျပာင္းေစခဲ႔ပါၿပီ. . .

တတိယအဆင့္အေနနဲ႕. . . ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း စစ္ပြဲဖန္တီးေနပါၿပီ. . .
ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံေတြ ဟာ သူတို႔ဆီကိုခိုးဝင္ေနတဲ႔ ဘဂၤါလီေတြကို. . .
လက္မခံခ်င္တာေၾကာင့္. . . ထိုင္း. .အင္ဒို. .မေလးတို႔ဟာ. . . ခိုးဝင္ေတြဟာ. .ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ရိုလိမ္ညာ ေတြသာျဖစ္တယ္လို႔. . . ဝိုင္းဝန္းေျပာဆိုၾကၿပီး. . .ျမန္မာကိုပဲ ဘဂၤါလီေတြကိုလႊဲေျပာင္းခ်င္ေနပါတယ္. . .
ျမန္မာတို႔ရဲ႕အခက္ႀကံဳေနမႈအေပၚအျမတ္ထုတ္ခ်င္ေနပါတယ္. . .

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဟာ. . .သူ႔ႏိုင္ငံသားေတြကို. . .အထြက္သာလက္ခံၿပီး. .
အဝင္လက္ခံေလ့မရွိသေလာက္ခက္ခဲပါတယ္. . .
ဒါေၾကာင့္ျမန္မာက. . ရိုဟင္ဂ်ာဟာတိုင္းရင္းသားပါလို႔လက္ခံလိုက္တာနဲ႕. . .
ႏိုင္ငံတကာ ကိုေရာက္ေနတဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေတြကိုဖမ္းဆီးၿပီး. .
ျမန္မာႏိုင္ငံကိုျပန္ပို႔လို႔ရေနပါၿပီ. . . .

ကံေကာင္းတာတစ္ခုက. . .အေမရိကန္ ၿဗိတိန္နဲ႕ ဥေရာပဟာ. . . ရခိုင္ေဒသ ဘူးသီးေတာင္ေမာင္ေတာကိစၥကို. .  ကိုဆိုဗိုေလာက္ ဝင္မစြက္ဖက္တာျဖစ္ပါတယ္. .
ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္မွာ. . . သူတို႔ကိုယ္တိုင္ Islamization ေၾကာင့္တိုင္ပတ္ေနပါတယ္. . . ၿဗိတိန္ဆိုလည္း. .မူဆလင္ဒုကၡသည္ေတြကိုလက္မခံခ်င္တာနဲ႕. . . ဥေရာပသမဂၢကေနႏွဳတ္ထြက္လိုက္တယ္. . .သို႔ေပမယ့္. . . UN ကေန ျမန္မာ့အေရး ကိုဝင္စြက္ဖက္ခ်င္ေနတယ္. . . .

UN ကေန ရခိုင္အေရးကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလာတဲ႔သူေတြဟာ. . .
အဂတိမကင္းတာမ်ိဳးေတြဘက္လိုက္မႈေတြရွိတာေၾကာင့္. . . .
အစိုးရအေနနဲ႕ သူတို႔အဖြဲ႕ကိုျပည္ဝင္ခြင့္ရခိုင္ေဒသမွာစံုစမ္းခြင့္ပိတ္ပင္ခဲ႔ပါတယ္. . .

ခ်ုပ္ရရင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ရခိုင္ေဒသ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာနယ္ကို. . . ႏိုင္ငံတကာ မူဆလင္အသိုင္းအဝိုင္းကသေဘာက်ေနတယ္. . . ဘဂၤါလီေတြဟာလည္း. . .ေမြးႏွဳန္းျမင့္တာရယ္ ခိုးဝင္တာေတြရယ္ေၾကာင့္. . . နယ္ေျမေဒသတစ္ခုလံုး ၉၀% ေက်ာ္စီးမိေနပါၿပီ. . . သူတို႔ဟာ. . .တိုင္းရင္းသားပံုစံမ်ိဳးေဖာ္က်ူးေနၿပီး. . . အာဆီယံအဖြဲ႕ေတြဟာ. . .ဒီရိုဟင္ဂ်ာကိုႀကိဳဆိုေနပါတယ္. . . ဒါမွသူ႕ႏိုင္ငံကခိုးဝင္ေတြကို ျမန္မာျပည္ဖမ္းပို႔လို႔အဆင္ေျပမွာျဖစ္ပါတယ္. . . လိုအပ္ရင္ ျမန္မာတို႔ဟာလည္း. ၿဗိတိန္လို အာဆီယံကထြက္ဖို႔ျပင္ဆင္ရမွာပါ. . .

ဘဂၤါလီမူဆလင္ေတြကေတာ့. . .ျမန္မာျပည္ေျမပံုကိုဖဲ႔ဖို႔ျပင္ဆင္ၿပီးအဆင့္ေရာက္ေနပါၿပီ. . .
စတင္လႈပ္ရွားေနတာကိုလည္းမ်က္ျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္. . .
ျမန္မာ့ရခိုင္ေဒသအေရးနဲ႕ပံုစံတူ. . .ကိုဆိုဗိုအေရးအခင္းအတိုင္းျဖစ္ေနတာကိုလည္းေတြ႕ရမွာပါ. .

ရခိုင္အေရးဆိုတာ. . . .ျမန္မာတို႔အတြက္. . .ေသြးေအးမေနသင့္တာမို႔. . .
ဗဟုသုတအေနနဲ႕မ်ွေဝပါရေစ. . . .R2P နဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္စဥ္းစားႏိုင္ၾကပါေစဗ်ာ. . .

ကိုမင္းေမာင္

About the author

လက္ခတ္သံ

Leave a Comment