Latest

အယ္လ္္္္ကိုင္းဒါး RSO၊ IS ႏွင့္ ARSA အဖြဲ႕တို႔အၾကား ခ်ိတ္ဆက္္္္မႈ႕

အဆိုပါ အဖြဲ႕မ်ား၏ ခ်ိတ္္္ဆက္မႈသည္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္္္္ တည္မွီေနၿပီး ျမန္မာအစိုးရ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ား၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ်က္ မ်ားအရ RSO အၾကမ္းဖက္ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ပါကစၥ တန္တြင္ အၾကမ္းဖက္ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္၍ အယ္လ္ကိုင္းဒါး အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၊ IS အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္္္ဆက္ထားၾကေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး အတြက္
Read More

နိုင္ငံငယ္ေသာ္လည္း အဆိပ္ျပင္းသည့္ စကၤာပူ၏ ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ နွင့္ ကာကြယ္ေရးမူဝါဒ

စကၤာပူႏိုင္ငံသည္ မေလးကြ်န္းဆြယ္ ၏ေတာင္ဖက္အက်ဆံုးတြင္တည္ရိွျပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ပါဝင္ေသာ နိုင္ငံျဖစ္ျဖစ္သည္။ ထိုနိုင္ငံ၏စစ္တပ္အင္းအားမွာ အေရအတြက္နည္းပါးေသာ္လည္းအရည္အခ်င္းကို တိုးျမင့္ကာ ဖြဲ႕စည္းထားေသာစစ္အင္အားရွိသည့္ တပ္မေတာ္ ကိုပိုင္ဆိုင္ ထားေပသည္ ။စင္ကာပူဟာ ပထမကမာၻစစ္အခ်ိန္က ျဗိတိသွ်တို႕၏ အာရွဆိုင္ရာ အဓိကက်သည့္ ေရတပ္စခန္းျဖစ္ခဲ႕ေသာ္လည္း၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္မူ ဂ်ပန္ တို႕၏ လက္ေအာက္ခံ ကိုလိုနီႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ႔ကာ
Read More

ကမာၻႀကီးကို ခ်ည္ေႏွာင္္္္္္္မည့္ တ႐ုတ္္္္ ႀကိဳးမ်ား

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၏ မ႑ိဳင္ ၄ ရပ္ ေခတ္မီ တိုးတက္ေရး အစီအစဥ္တြင္ စစ္ေရး တည္ေဆာက္မႈသည္ ပညာေရး၊ စက္မႈႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးတို႔ႏွင့္ အတူ အဓိက အခန္းက႑ တစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္သည္။ တ႐ုတ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဗ်ဴဟာသည္ မိမိတို႔စနစ္ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနေစေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ေရးတည္ၿငိမ္မႈရရွိေစေရးျဖစ္ကာ
Read More

အေမရိကန္္္္ ၾကည္းတပ္က လက္နက္္္္ခိ်န္ရြယ္မႈ စနစ္သစ္္္္္တစ္ခုကို တိုးခဲ်႕တီထြင္ ေနျခင္္္း

အေမရိကန္ၾကည္း တပ္သည္ ညတိုက္ ပဲြမ်ားတြင္ စစ္သည္မ်ားကို အလ်င္အျမန္ေနရာ ယူေစၿပီး ပစ္မွတ္မ်ားကို သရုပ္ခဲြျခားႏိုင္မည့္ မိ်ဳးဆက္သစ္ လက္နက္ ခိ်န္ရြယ္မႈစနစ္အား တီထြင္ထုတ္လုပ္ လ်က္ရွိသည္ဟု သိရွိ ရသည္။ အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ၾကည္းတပ္အေနျဖင့္ တိုက္ပဲြမ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာ လက္နက္ငယ္၊ စက္လတ္ႏွင့္ လက္နက္ႀကီးမ်ားကို တိုးတက္ေခတ္မီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ Family of
Read More

ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ၇.၆၂ မီလီမီတာ အမ္္္္ဂ်ီ(၄၂)စက္လတ္္္ MG-42

အမ္ဂ်ီ (၄၂)စက္လတ္ကို ထုတ္ လုပ္သည့္ႏိုင္ငံမွာ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံျဖစ္သည္ ။ ပထမကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ စစ္႐ွံုးသြားေသာဂ်ာမန္တို႔သည္ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္ျပည္ ဗာဆိုင္းနန္းေတာ္၌ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ဗာဆိုင္းစာခ်ဳပ္အရ စက္ေသနတ္ႀကီးမ်ား ၊ စစ္သေဘၤာျကီးမ်ား တည္ေဆာက္ခြင့္မရ ၊ခဲယမ္းမ်ားထုတ္လုပ္ခြင့္မရ ၊ လက္နက္ႀကီးမ်ားတပ္ဆင္ခြင့္မရခဲ့ေပ ။ ထို႔ေၾကာင့္ အေထြေထြအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အမ္ဂ်ီ ၃၄
Read More

တပ္မေတာ္္္ အခ်ိဳ႕၏ စမတ္ဖုန္္္္း အသံုးျပဳခြင့္္္ဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္္္မ်ား

ေခတ္မီလာသည္ႏွင့္ အမ်ွ စမတ္ဖုန္း မ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ပက္သက္၍ တပ္မေတာ္အမ်ားစုတြင္ အျငင္းပြား စရာမ်ားျဖစ္ေပၚလ်ွက္႐ွိသည္။ စမတ္ဖုန္းမ်ားေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ဘဲလံုျခံဳေရးသတင္းမ်ားေပါက္ၾကားျခင္း၊ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းတို႔အား ေတြ႔႐ွိရပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳခြင့္အား စစ္ဘက္ဆိုင္ရာရံုးမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ အေဆာက္အဦမ်ားအတြင္းသို႔ သယ္ေဆာင္ခြင့္မျပဳၾကေတာ့ေပ။ သို႔ရာတြင္ စစ္မႈထမ္းမ်ားထဲတြင္ မိမိတာဝန္ကိုေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္သူမ်ားစြာ႐ွိၾကရာ ႐ိုး႐ိုး အသံျဖင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာ ကီးပက္ ခလုတ္ဖုန္းမ်ားအား ကင္မရာမပါ၊ အင္တာနက္မပါဘဲ
Read More

ပါကစၥတန္္္္္္မွာ မိန္းကေလး ေက်ာင္းေတြကို စစ္္္္ေသြးၾကြေတြက ဖ်က္္္စီး

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၊ အေနာက္ ေတာင္ပိုင္း ဘလူခ်ီ စတန္ျပည္နယ္မွာ မိန္းကေလးေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္းကို စစ္ေသြးၾကြေတြက ၾသဂုတ္လ (၇) ရက္ေန႔ညမွာ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္စီခဲ့ ပါတယ္။ ဘလိုခ်ီစတန္ျပည္နယ္၊ ပီရွင္ခ႐ိုင္ရွိ မိန္းကေလး စာသင္ေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္း မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံရတာ ျဖစ္ၿပီး ညဘက္မွာ ဖ်က္စီးတာျဖစ္လို႔ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူေတာ့ မရွိခဲ့ဘဲ ေက်ာင္းပရိေဘာဂေတြ ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။ စာသင္ေက်ာင္းေတြကို ဖ်က္စီးတဲ့
Read More

ဒုတိယ တပ္မေတာ္္္္္္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္္္္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိး၀င္း International Army Games-2018 ပိတ္ပြဲအခမ္း အနားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ရုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာ

ဒုတိယ တပ္မေတာ္္္္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္္္္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိး၀င္း ရုရွားဖက္ ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ International Army Games-2018 ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ရုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာ ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ – ၉ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕
Read More

“မမွားသည့္္္္္ အစိုးရဆိုတာ မ႐ွိ” ဟု နိုင္ငံေတာ္္္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေျပာၾကား

မည္သည့္ အစိုးရမွ မမွားသည့္ အစိုးရ မရွိဘဲ အမွားကို ျပင္ႏိုင္ဖို႔သည္သာ အေရးႀကီးသည္ဟု နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကား လိုက္္္သည္။ မေကြးတိုင္း၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေခ်ာက္ကန္ေက်း႐ြာတြင္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္႔ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား စကားဝိုင္းတြင္ ေျပာ ၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ”
Read More

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္္္္း ေရအိမ္ထဲ စြန္႔ပစ္္္္ခံခဲ့ရသည့္ သနားစဖြယ္ ေမြးကင္း စကေလးငယ္

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတေက်ာင္းတြင္းက ေရအိမ္ထဲမွာ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔ညပိုင္းက ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္တဦး စြန္႔ပစ္ခံခဲ့ရတယ္လို႔ သည္ေနးရွင္း သတင္းတပုဒ္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ဟာ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ ဖရာခႏြန္ခ႐ိုင္ထဲက ဝပ္မဟာဘတ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းထဲမွာ ျဖစ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားတဦးက ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ေတြ႔ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တြန္ခ်န္ဖြန္ အမည္နဲ႔ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳတဲ့ အဆိုပါအမ်ိဳးသားဟာ ကေလးငယ္ကို
Read More