ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသို႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မွ ရခိုင္အေရးဖုန္းဆက္ေဆြးေႏြး

Posted on

ရခုိင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ရက္စ္တီလာဆန္က

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ျမန္မာအစိုးရ

ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးအျဖစ္လည္း တာဝန္ယူထားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ရက္စ္တီလာဆန္က

စက္တင္ ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္ သြယ္ စကားေျပာခဲ့ေၾကာင္း

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိ ပကၡမ်ားကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းအဆံုးသတ္ ႏုိင္ေအာင္

အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး နယ္ေျမမၿငိမ္သက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ထြက္ခြာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရ သူမ်ားကို ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရး

ကူညီစီစဥ္ေနသည္ကို ရက္စ္တီလာဆန္ကႀကိဳဆိုအသိအမွတ္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္၌ ပါရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္ သက္၍ ႏုိင္ငံတကာသံတမန္မ်ား ကို

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ မိန္႔ ခြန္းေျပာၾကားသည့္ေန႔တြင္ပင္

ရက္စ္တီလာဆန္က ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

တီလာဆန္က ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ကို ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ လူသား ခ်င္းစာနာမႈ

အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးပို႔ႏုိင္ေရး ကူညီပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ထိခိုက္မႈမရွိေအာင္ ကိုင္

တြယ္လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္၌

ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ မိန္႔ခြန္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ က ျမန္မာအစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္

ႀကိဳးစားအားထုတ္ေန သည္ကို ပိုမိုနားလည္မႈရွိလာေစ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရအရာရွိ လူကန္းက စက္ တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ

သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းအေပၚ မွတ္ခ်က္ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားသည္။

‘ဒီမိန္႔ခြန္းဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခအေနေတြကို ႏုိင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းက ပိုမိုသိရွိလာၿပီး

ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးစားအား ထုတ္ေနတာေတြကိုလည္း ပိုၿပီး နားလည္မႈရွိရွိ

ကူညီလာေအာင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစဖို႔ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အိမ္ နီးခ်င္းေကာင္းအေနနဲ႔

တ႐ုတ္ ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္း တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ ေဆာင္မႈေတြအတြက္ လုိအပ္တဲ့

အေထာက္အပံ့ေတြကိုလည္း ဆက္လက္ကူညီေနမွာ ျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု လူကန္းက ေျပာသည္။

#CD 7Day

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *